Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem

Oktobrī Eiropas Komisija (EK) svin Erasmus dienas. To laikā dažādās valstīs notiek pasākumi, kuri akcentē Erasmus programmas nozīmīgo ieguldījumu Eiropas izglītības telpas attīstībā.

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) Erasmus dienām veltīts tiešsaistes pasākums notiks ceturtdien, 14. oktobrī. Pasākumā tiks prezentēta Erasmus pieredžu datubāze, kuru RSU Starptautisko sakaru departaments (SSD) ir izstrādājis, lai ļautu ikvienam interesentam uzzināt par RSU studentu apmaiņām Eiropas partneraugstskolās.

Prezentācijai sekos moderēta diskusija Mobilitāte Covid-19 pandēmijas laikā. Tajā piedalīsies mobilitāšu dalībnieki gan no RSU, gan partneraugstskolām. Diskusija apskatīs pandēmijas ietekmi uz mobilitāti un starptautisko apmaiņu attīstības virzieniem nākotnē.

“Kaut arī pandēmija ir īpaši ierobežojusi mobilitāti, jau kopš tās sākuma SSD prioritāte ir bijusi nodrošināt starptautisko apmaiņu nepārtrauktību. Starptautiskās apmaiņas sniedz zināšanas un iespējas mūža garumā. Tās ne tikai paplašina akadēmisko un profesionālo pieredzi un kontaktus, bet arī attīsta transversiālās prasmes – kritisko domāšanu, organizacionālās un sociālās iemaņas, izpratni par kultūru dažādību, svešvalodu zināšanas u. c.,” tā SSD direktore Baiba Pētersone.

“Sadarbībā ar partneraugstskolām esam centušies atrast modeļus, kas ļauj RSU studentiem izmantot starptautisko apmaiņu sniegtās iespējas arī patlaban. Kombinētās mācīšanās (blended-learning) pieeja un attīstītas digitālās kompetences ir nodrošinājušas starptautisko zināšanu apmaiņu nepārtrauktību situācijā, kurā tradicionālā formāta studijas nav iespējamas,” turpina B. Pētersone.

Erasmus dienu pasākums notiks angļu valodā.

Programma

15.00Ievads
15.05Iepazīstināšana ar RSU Erasmus pieredžu datu bāzi
Maruta Funta, RSU Starptautisko sakaru departamenta starptautisko sakaru vadītāja
Anita Krastiņa, RSU Starptautisko sakaru departamenta projektu vadītāja
15.20Diskusija Mobilitāte Covid-19 pandēmijas laikā
Sintija Kukaine, RSU Medicīnas fakultātes studente
Sofia Bunin, RSU Ārvalstu studentu nodaļas studente
Pietro Speciale, RSU Ārvalstu studentu nodaļas students
Ketevan Kukhianidze, Akaki Cereteli Valsts universitātes asociētā profesore un RSU Eiropas Studiju fakultātes pēcdoktorantūras pētniece
Ilze Mileiko, RSU Komunikācijas fakultātes absolvente
Diogo Ferraro, apmaiņas students no Koimbras Universitātes Medicīnas fakultātes
Moderatore: Baiba Pētersone, RSU Starptautisko sakaru departamenta direktore

   erasmus-dienas_2021.png