Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Darbiniekiem

Lai veicinātu starptautisko sadarbību pētniecībā un nodrošinātu koordinētu zinātnes datu apmaiņu Eiropas līmenī, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) iestājusies Eiropas Atvērtās zinātnes mākoņa (European Open Science Cloud, EOSC) asociācijā.

eosc_newlogo_website.png

Lēmums pieņemts EOSC asociācijas piektās ģenerālās asamblejas laikā, kurā piedalījās akadēmiskās un pētniecības institūcijas, pētniecības konsorciji un citas zinātnes organizācijas. Vienlaicīgi asociācijā kā Latvijas mandātorganizācija tika uzņemts arī Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centrs, starp kura dibinātājiem ir RSU.

EOSC asociācija dibināta 2020. gadā ar mērķi apvienot e-infrastruktūru, digitālo pakalpojumu uzturētājus, dažādus projektus un zinātniskās institūcijas, lai ieviestu kopēju Eiropas pētniecības datu infrastruktūru. EOSC asociācija ir platforma, kurā meklēt jaunus partnerus, attīstīt sadarbību ar datu ietilpīgām pētniecības infrastruktūrām un uzzināt par jauniem starptautiskiem projektiem. Šobrīd asociācijā ir 168 biedri un 81 novērotājs.

Asociācijas infrastruktūra ietver daudz pakalpojumu, tostarp pieeju pētniecības datu repozitorijiem, programmatūras risinājumiem un apmācību pasākumiem. Tajā, balstoties uz vienotiem standartiem, būs iespējams veikt plaša mēroga pētījumus, simulāciju un citas darbības, izmantojot pieejamos datu un programmatūras resursus. EOSC pašreiz ir attīstības fāzē, taču vairāki pakalpojumi jau ir izmantojami.
Plašāka informācija

“Viena no Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijas prioritātēm ir sadarbība ar EOSC, un RSU ir pirmā Latvijas zinātņu universitāte, kas iesaistījusies šīs asociācijas darbā.

Dalība EOSC asociācijā pavērs arvien plašākas iespējas starptautiskai sadarbībai pētniecībā un nodrošinās RSU iespējas ietekmēt dažādus procesus, kas saistās ar vienotas pētniecības datu infrastruktūras izveidi un sadarbību ar dažādām citām iniciatīvām.

To vidū  Eiropas līmeņa pētniecības infrastruktūrām vai Eiropas veselības datu telpu. RSU varēs sadarboties un pārstāvēt viedokli kopā ar citām Latvijas, Baltijas un Ziemeļvalstu institūcijām,” uzsver RSU Zinātnes departamenta direktore Liene Ņikitina-Zaķe.

RSU ir uzsākusi arī citas aktivitātes saistībā ar EOSC. Piemēram, RSU institucionālais pētniecības datu repozitorijs Dataverse tika reģistrēts EOSC portālā kā uzticams un validēts pētniecības datu avots, kas palīdzēs integrēt RSU pētniecības datus starptautiskajā informācijas plūsmā un efektīvāk izmantot citus pakalpojumus. Programmas Apvārsnis Eiropa projektu konkursos ir stingri nosacījumi atvērtās zinātnes kontekstā un saistībā ar pētniecības datu pieejamību, tādēļ dalība EOSC veicina RSU iesaisti šajos projektos.

Savukārt šā gada 20. oktobrī RSU ieguva grantu Apvāršņa 2020 EOSC-Future projekta un RD-Alliance izsludinātajā uzsaukumā Cross-disciplinary Science Adoption #2. Atbalstīto projektu Increasing FAIRness of data processing in Occupational Health and Safety no 2023. gada janvāra līdz jūlijam īstenos Zinātnes departaments sadarbībā ar Darba drošības un vides veselības institūtu. Projektā plānots sakārtot un atbilstoši nozares starptautiskajiem standartiem apstrādāt rezultātus, kas iegūti ilggadīgās aptaujās par darba drošību, nodrošinot to pieejamību pētniekiem. Vienlaikus plānots validēt jeb pārbaudīt jau izstrādātās procedūras un dokumentus, kā arī izveidot vadlīnijas darbā ar pētniecības datiem.

Lai nodrošinātu Eiropas un starptautiskiem standartiem atbilstošu pētniecības datu pārvaldības sistēmu, RSU ir uzsākusi veidot atbilstošus normatīvos aktus. Ir notikuši vairāki semināri un apmācības RSU Doktorantūras skolā.