Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Studentiem

No 4. līdz 8. februārim Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notiek Iepazīšanās nedēļa (Orientation week) jaunajiem ārvalstu studentiem, kuras mērķis ir iepazīstināt studentus ar universitāti un Latviju. Paredzēts, ka šajā nedēļā dažādos pasākumos piedalīsies aptuveni 300 ārvalstu un apmaiņas studentu, kuri RSU studēs medicīnu un zobārstniecību, kā arī sociālās zinātnes.

Iepazīšanās nedēļā jaunajiem ārvalstu studentiem tiek piedāvāts plašs pasākumu klāsts. Viņi tiks iepazīstināti ar universitāti, studiju procesu, e-studijām, sadzīves jautājumiem, imigrācijas procedūru un dzīvi Latvijā.

Papildus šiem pasākumiem RSU Starptautisko sakaru departaments un RSU Ārvalstu studentu asociācija (International Students' Association – ISA) šajā nedēļā nodrošina sociālo programmu – iepazīšanās un komandas veidošanas spēles, ekskursiju uz Rundāles pili un dažādiem muzejiem un citas aktivitātes.

Kā atzina Starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone, "Iepazīšanās nedēļas laikā ir būtiski jaunos ārvalstu studentus ne tikai iepazīstināt ar RSU un tās studiju procesu, bet arī dot iespēju studentiem iepazīt citam citu. Tādēļ ar katru Iepazīšanās nedēļu aizvien vairāk cenšamies tās norisē iesaistīt gan RSU Ārvalstu studentu asociāciju, gan Studējošo pašpārvaldi. Neviens jaunajiem studentiem nevar sniegt pilnīgāku informāciju kā studenti, kuri paši ir ieguvuši pieredzi RSU."

Jaunie RSU ārvalstu studenti pārstāv 22  valstis. Lielākais ārvalstu studentu īpatsvars ir no Eiropas Savienības valstīm. Visvairāk studentu ir no Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Itālijas.

Šajā semestrī RSU studēs arī 48 apmaiņas programmas Erasmus+ studenti, no kuriem 34 apgūs ar veselības aprūpi saistītus studiju kursus, bet pārējie 14 jaunieši studēs sociālās zinātnes. Apmaiņas studenti ir ieradušies no RSU partneraugstskolām Vācijā, Portugālē, Itālijā, Grieķijā, Spānijā, Francijā un citās valstīs.

"Esam ļoti gandarīti, ka RSU pievienojas jaunieši no tik dažādām valstīm. Viņi ir augsti motivēti ar lieliskiem iepriekšējiem sasniegumiem izglītības, sabiedriskajā, personīgajā un arī profesionālajā jomā," – tā Baiba Pētersone, RSU Starptautisko sakaru departamenta direktore.

Iepazīšanās nedēļu rīko RSU Starptautisko sakaru departaments ar citu struktūrvienību, Ārvalstu studentu asociācijas un Studējošo pašpārvaldes atbalstu.