Pārlekt uz galveno saturu
Absolventiem

18. maija pēcpusdienā norisinājās ikgadējā Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas biedru kopsapulce. Tās mērķis bija veikt pagājušā gada notikumu atskatu, iesaistīties diskusijā par svarīgākajiem mirkļiem RSU absolventu dzīvē un ievēlēt jauno valdi.

Kopsapulce sākās ar Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētāja Dina Šmita un izpilddirektora Artūra Kaļvas ziņojumu par asociācijas paveikto 2021. gadā. Pēdējo piecu gadu laikā ievērojami pieaudzis procentuālais absolventu skaits, kuri pēc RSU absolvēšanas kļūst par biedriem. Ņemot vērā šo skaita pieaugumu, turpmākajā darbā ir jāvērš uzmanību uz kvalitātes nodrošināšanu un piederības veicināšanu.

2021. gadā asociācijas darbību joprojām ierobežoja Covid-19 vīruss, tāpēc tika veidoti cita formāta pasākumi kā Zināšanu soļanka, dažādas sociālo tīklu aktivitātes un pirmā Absolventu asociācijas fotoorientēšanās. Tāpat pagājušā gada jaunums ir absolventa gredzens, kuru iespējams apskatīt RSU nodrošinājumu centrā un iegādāties ikvienam absolventam. Turpinājās arī 2020. gadā iesākto projektu īstenošana (piemēram, Pētnieku akadēmija sadarbībā ar RSU SP, Studentu pētniecības un inovāciju granti sadarbībā ar RSU un RSU SP).

Pagājušajā gadā sadarbībā ar RTU Absolventu asociāciju un LU Absolventu klubu tika dibināts alumni.lv – jumtorganizācija, kas vēl ir izstrādes procesā, taču tās mērķis ir vienot Latvijas labāko universitāšu absolventus.

dins_smits_absolventu_sapulce.jpg

Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs Dins Šmits iepazīstina kopsapulces dalībniekus ar paveikto iepriekšējā gadā.

Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs D. Šmits uzsvēra: “Svarīga ir sadarbība starp augstskolām, lai veicinātu gan tīklošanos, gan izaugsmi. Šobrīd RSU Absolventu asociācija ievērojami izceļas citu Latvijas universitāšu absolventu asociāciju vidū ne tikai ar biedru skaitu, bet arī ar darbības virzieniem gan absolventu aktivitāšu plašumā, gan zinātnes veicināšanā.”

Joprojām atzinīgi tiek vērtēta sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, realizējot mērķstipendijas docētājiem un piedaloties dažādos nozīmīgos pasākumos kā Borisa Tetereva auditorijas atklāšana un mākslas objekta Lielā vāze atklāšana pie RSU.

Vārdus klātesošajiem veltīja arī RSU rektors Aigars Pētersons un atzinīgi novērtēja veiksmīgo RSU sadarbību ar asociāciju. “Dibinot asociāciju, tika ielikt ļoti labs pamats. Ko RSU nevar, izdara Absolventu asociācija, un otrādi. Visi – docētāji, studenti un absolventi – ir ieguvēji! Šobrīd RSU ir labākā Latvijas augstskola – reflektantu skaita pieaugums ik gadu ir vislielākais, tāpat arī ārvalstu viesprofesoru skaits. RSU ir pirmajā vietā gan zinātnisko publikāciju skaitā, gan reitingos un būt RSU absolventam ar katru gadu ir arvien prestižāks tituls,” sacīja rektors.

Šī kopsapulce bija īpaša ar to, ka tās noslēgumā tika ievēlēta jauna RSU Absolventu asociācijas valde. Tika uzsvērti divi virzieni, uz kuriem nākamajos gados būtu jāstrādā, lai veicinātu izaugsmi un pievienoto vērtību asociācijā – ārvalstu absolventu piesaiste un pētniecības veicināšana. Klātesošie asociācijas biedri vienprātībā nobalsoja par nākamā termiņa valdes sastāvu: doc. Dins Šmits, prof. Romans Lācis, Liene Ņikitina-Zaķe, lekt. Ruta Siliņa, Juris Šleiers, Ieva Lejniece un Artūrs Kaļva. Apsveicam jauno valdi ar ievēlēto sastāvu un novēlam neatlaidīgu darbu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus!

aa_valde_2022.jpg

Jaunievēlētā Absolventu asociācijas valde:
Artūrs Kaļva (no kreisās), Ieva Lejniece, prof. Romans Lācis, Liene Ņikitina-Zaķe, lekt. Ruta Siliņa un doc. Dins Šmits.