Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem

Ceturtdien, 23. septembrī, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Satversmes sapulce ievēlēja RSU Senāta jauno sastāvu.

Senāta sastāvs

  • Profesoru un asociēto profesoru pārstāvji: Jānis Gardovskis, Aivars Lejnieks, Tatjana Koķe, Ilze Akota, Andris Sprūds, Ilze Grope, Andris Jumtiņš, Gunta Lazdāne, Ivars Vanadziņš, Māra Pilmane, Ludmila Vīksna, Nora Jansone-Ratinika, Dace Gardovska, Dace Rezeberga un Anda Rožukalne
  • Pārējā akadēmiskā personāla pārstāvji: Mārtiņš Daugulis, Toms Baumanis, Ingus Skadiņš, Uldis Doniņš, Kitija Bite, Toms Pulmanis, Karina Palkova un Daiga Behmane
  • Vispārējo personālu Senātā pārstāvēs Sarmīte Zeire
  • Studentu pārstāvjus Senātā ievēlē Studējošo pašpārvalde
Jaunais Senāts uz pirmo sēdi sanāks šā gada 12. oktobrī plkst. 15.00.

Senāts ir koleģiāla augstskolas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par augstskolas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē augstskolas akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas. Senāts augstskolas autonomijas ietvaros aizsargā un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību.