Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Starptautiskā sadarbība

Iestrādnes starpdisciplināriem studiju kursiem, idejas par jaunu 3D drukas tehnoloģijas laboratoriju, svaigas zināšanas par pedagoģiskām inovācijām augstākajā izglītībā un virkne iedvesmojošu iespaidu, ar ko dalīties gan ar kolēģiem, gan studentiem – ar šādu bilanci no ASV nesen atgriezušies Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Fizikas katedras vadītājs docents Jevgenijs Proskurins un IT departamenta Informācijas sistēmu nodaļas vadītājs Uldis Doniņš. ASV viņi sabija piecus mēnešus, pateicoties Rīgas Biznesa skolas administrētajai sadarbības programmai starp Latviju un Ņujorkas pavalsts ziemeļos bāzēto Bufalo Universitāti.   

Janvārī sadarbības programmas ietvaros uz ASV devās trīs Latvijas augstskolu – RSU, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes – pārstāvji, kuru amati un ikdienas pienākumi ir stipri atšķirīgi, taču visiem tie lielākā vai mazākā mērā ir saistīti ar IT. Pieredzes smēlēju vidū bija gan prodekānes un asociētās profesores, kuras strādā mākslīgā intelekta un digitālās mākslas teorijas jomā, gan 3D modelēšanas eksperte un doktoranti, kas vēl ir tikai ceļā uz zinātnisko grādu un akadēmiskās karjeras virsotnēm. Visus viņus vienoja interese par IT un pedagoģiju, kā arī mērķis šīs zināšanas likt lietā Latvijas augstākajā izglītībā.

“Mūslaiku izaicinājumi ir tik sarežģīti, ka pieprasa meklēt risinājumus, apvienojot atšķirīgu nozaru zināšanas. Par attīstības priekšnoteikumu kļuvusi starpdisciplinaritāte un bieži vien IT ir viena no risinājuma formulas sastāvdaļām. Informācijas tehnoloģijas ir tiktāl ienākušas ikvienā nozarē, ka ar Word, Excel un PowerPoint zināšanām vairs nav gana, lai arī kurā jomā cilvēks strādātu,” stāsta Jevgenijs. Šā iemesla dēļ viņa vadītā Fizikas katedra jau sākusi topošajiem ārstiem piedāvāt IT pamatu kursu. “Mērķis nav iemācīt topošajam ārstam programmēt, bet radīt izpratni par mūsdienu IT iespējām, teiksim, par to, kā savienot kopā dažādas informācijas sistēmas, piemēram, medicīnisko datu reģistrus,” uzsver Fizikas katedras vadītājs. “Fizikas katedra atrodas RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā – starpdisciplinaritāte šajā adresē, kur ir tik daudz gadžetu un kur rosās gan ārsti, gan inženieri un IT speciālisti, ir pašsaprotama,” viņš piebilst.  

UBE-grad_orientation_onionstudio.jpg

Sadarbības projekta dalībnieki no Latvijas kopā ar Bufalo Universitātes pārstāvjiem starptautiskajiem studentiem rīkotajā pasākumā.
Foto – Bufalo Universitāte

Papildus pārliecībai, ka IT tēmas jāintegrē RSU apgūstamajos studiju kursos, sadarbības projekta laikā arī ticis izstrādāts saturs studiju kursam par 3D printēšanas pamatiem, ko RSU studentiem varētu piedāvāt jau jaunajā akadēmiskajā gadā. Paralēli briest ideja arī par atvērtā tipa 3D laboratoriju, kas būtu pieejama ne vien RSU veselības aprūpes un medicīnas studentiem, bet arī jauntapušā RSU Biznesa inkubatora dalībniekiem un citiem interesentiem, ieskicē Jevgenijs.

Gan programmēšana, gan prezentācijas māksla

Bufalo Universitāte ir viena no starptautiskākajām augstskolām ASV – ārvalstnieki veido ap piektdaļu no visu studentu skaita, un tas palīdzējis Latvijas delegācijai raiti iejusties, stāsta Uldis. Būdams inženierzinātņu doktors, viņš izvēlētos ASV kursus apguvis kopā ar pamatstudiju un maģistrantūras studentiem. “No vienas puses bijām studenti, no otras – uzkrātā akadēmiskā pieredze ļāva palūkoties uz studiju procesu un ASV augstākās izglītības sistēmu no docētāja skatpunkta,” viņš stāsta. No studiju norises viedokļa uz Uldi iespaidu atstāja prāvais studentu skaits. “Atsevišķos manis izvēlētajos kursos bija ap 250 studentu katrā, un studiju process pārsvarā tika organizēts lekciju un ļoti intensīva individuālā un grupu darba formā. To visu vadīja viens docētājs, bet procesam gludi noritēt palīdzēja astoņi asistenti”.

Viņš Bufalo bija izvēlējies apgūt tik karstas un strauji mainīgas tēmas, ka daļai no studiju kursiem mācību grāmatu nav un nemaz nevar būt, piemēram, Bio Micro Electro Mechanical Systems & Lab-On-a-Chip. Apgūta arī biomedicīniskā informātika, biomateriālu izstrāde reģeneratīvajā medicīnā, arī mašīnmācīšanās biomedicīnisko datu jomā un citi kursi. Mašīnmācīšanās kursā tika iepazīti algoritmi, kas ļauj informācijas sistēmām datos saskatīt tendences un paredzēt, piemēram, kurai iedzīvotāju grupai ir lielāks risks saslimt. Te studenti intensīvi nodarbojušies ar klasificēšanas un prognozēšanas uzdevumiem. Savukārt studiju kursā Datietilpīga skaitļošana nācās pašiem programmēt algoritmus, piemēram, nākt klajā ar algoritmu, kas pārskatāmā laikā spēj izanalizēt 110 000 Excel slejās un 30 000 rindās izkārtotus datus.

Bija arī vispārīgāks kurss STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) komunikācijā, kuru ASV pasniedz pamatstudiju līmenī neatkarīgi no izvēlētās specializācijas jomas. “Tā ir viena lieta, ko būtu vērts ieviest arī Latvijas augstākajā izglītībā – jau bakalaura līmenī izkopt sava darba rezultāta komunikācijas prasmes,” vērtē Uldis. ASV, kur konkurence lielāka, prasme sevi pārdot 30 sekundēs ir teju bērnudārzā apgūta. Tas ir būtiski arī savas jomas ekspertiem un zinātniekiem, kas bieži ir tik dziļi specializējušies, ka māk runāt vien savas nozares žargonā, plašākai publikai savu vēstījumu padarot nesaprotamu.

Onsite vietā – online

Reizēm negatīviem pavērsieniem ir pozitīvas blaknes – lai arī COVID-19 pandēmija mainīja iecerētos plānus, vienlaikus tā deva iespēju uz savas ādas izbaudīt, ko nozīmē gan onsite, gan online studiju metodes Bufalo Universitātē. Uz studijām tiešsaistē visi augstskolas studenti, tostarp no Latvijas atbraukušie, pārgāja 15. martā. Studentu pilsētiņā (attēlā zemāk – Uldis un Jevgenijs ar tās Dienvidu pilsētiņas siluetu fonā) dzīvot palikuši vien ārvalstnieki, kuri ar kursabiedriem un docētājiem tikušies e-studiju vidē, kas Bufalo Universitātē attīstīta Blackboard saskarnē. Ikdienā lietotie rīki pārsvarā bijuši tie paši, kas RSU, piemēram, Panopto un Zoom, norāda Uldis.

Bufalo_Uni_Donins_Proskurins.JPG

Sadarbības programmas sākotnējā iecere paredzēja vienu semestri pavadīt Bufalo Universitātē studenta ādā, lai pēcāk Latvijā aprobētu gūtās zināšanas un pieredzi, un tad atgrieztos ASV uz otru, satura ziņā jau daudz specifiskāku semestri, kura gaitā programmas dalībnieki iekāptu arī Bufalo Universitātes docētāja kurpēs. To, vai šo plānu izdosies īstenot, diktēs pandēmijas attīstība pasaulē, nosaka Uldis un Jevgēnijs, taču jau tagad ir skaidrs, ka pat no šā projekta pirmās daļas vien RSU studenti būs ieguvēji – jaunie, IT cauraustie kursi gaidāmi jau nākamajā akadēmiskajā gadā.

Proskurins_2.jpg

Uldis_UB_ziema.jpg

ASV izbaudīta gan ziema, gan pavasara pilnbrieds. IT departamenta Informācijas sistēmu nodaļas vadītājs Uldis Doniņš un Fizikas katedras vadītājs docents Jevgenijs Proskurins pie Bufalo Universitātes Ziemeļu pilsētiņas.