Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Grāmatas
Pētniecība

Lai veicinātu padziļinātu romiešu tiesību pirmavotu izpēti, īpaši jautājumā par ekonomisko resursu apvienošanas un kopējas apsaimniekošanas kārtības tiesisko regulējumu, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) izdevniecība klajā laidusi Juridiskās fakultātes docenta (Dr. iur.) Allara Apsīša zinātnisko monogrāfiju Ekonomisko resursu apvienošana romiešu tiesībās.

apsitis_gramatas_vaks.jpg

Romiešu radītie tiesiskie principi, īpaši privāto jeb civiltiesību jomā, ir izrādījušies tik veiksmīgi, ka joprojām atrodas Rietumu un nu jau arī visas globalizētās pasaules privāto tiesību pamatā. Ar romiešu privāttiesību pamatprincipiem neiepazīstinātam un nesagatavotam interesentam arī Latvijas Civillikums varētu likties grūti saprotams un sarežģīti uztverams.

"Vietām romiešu tiesisko principu ietekme ir tiešāka, piemēram, kontinentālajā Eiropā un tās valstu bijušajās kolonijās pastāvošā t. s. romāņu–ģermāņu jeb kontinentālās Eiropas tiesību sistēma, vietām – vairāk pastarpināta. Mūsdienu Latvija pieder kontinentālās Eiropas tiesību sistēmai, un seno romiešu iedibinātie principi tiesību normu recepcijas un vēsturiskās attīstības gaitā ir pārņemti arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Tā mūsu 1937. gada Civillikumā redzama visai tieša romiešu privāttiesību ietekme," norāda autors.

Romiešu aizsākto tiesisko tradīciju ietekme vērojama arī citām tiesību nozarēm piederīgajās materiālo un procesuālo tiesību normās, kas daudz labāk aptveramas, apzinoties un izprotot tajās ietverto tiesisko ideju romiskos pirmsākumus.

"Latvijas pētnieki apskatāmo tēmu šādā griezumā nav īpaši pētījuši, ar publikācijām latviešu valodā man nav nācies saskarties. Tādēļ monogrāfija var dot ieguldījumu nacionālās tiesību zinātnes attīstībā," uzsver A. Apsītis.

Monogrāfija strukturēta astoņās nodaļās, kurās aplūkotas tādas tēmas kā romiešu sabiedrības līgums (societas) – vispārējie principi, romiešu sabiedrības (societas) tiesiskais statuss, pārstāvība un atbildība par saistībām, darbības termiņi un sabiedrības (societas) izbeigšanās un prasījuma no sabiedrības līguma (actio pro socio) iztiesāšana u. c. tēmas.

Grāmata tuvākajā laikā būs pieejama Jāņa Rozes grāmatnīcās, TNA e-grāmatnīcā, kā arī RSU.