Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Ziņas

2.–4. februārī Rīgas Stradiņa universitātē pēc Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras uzaicinājuma ar Erasmus+ atbalstu viesojās Telavivas Universitātes emeritētā profesore, klīniskā un veselības psiholoģe Šulamīte Kreitlere (Shulamith Kreitler), kura sniedza publisko lekciju Ķermenis un psihe: kopā un dalīti (Body and psyche: together and apart), kā arī vadīja divu dienu semināru par onkoloģiskas saslimšanas psihoemocionālajiem aspektiem un psihoemocionālā atbalsta sniegšanas pamatprincipiem vēža pacientiem un viņu ģimenēm.

Lekcijā un seminārā profesore iepazīstināja klātesošos ar psihoonkoloģijas (onkoloģijas psiholoģisko aspektu pētniecības) un onkoloģiskas saslimšanas psihoemocionālajiem aspektiem, tostarp psihosociāliem faktoriem, kas palielina saslimšanas risku, lēmumiem, kas pacientam jāpieņem, slimojot ar vēzi, informācijas un psiholoģiskā atbalsta sniegšanu pacientam, slimības ietekmi uz emocionālo, kognitīvo un sociālo funkcionēšanu, kā arī uzvedību, adaptācijas mehānismiem.

Publisko lekciju un semināru apmeklēja vairāk nekā 80 cilvēku – veselības aprūpes nozares speciālisti, tai skaitā ārsti un rezidenti, psihologi un citi palīdzošo profesiju pārstāvji, kas strādā onkoloģijas jomā, pacientu organizāciju pārstāvji, kā arī RSU studenti un docētāji, kuri interesējas par psihoonkoloģiju.

Profesores Š. Kreitleres lekcijas un semināra dalībnieki pauda gandarījumu par iespēju uzzināt vairāk par psihoonkoloģijas sasniegumiem un attīstības iespējām, kā arī pētījumiem par personas kognitīvās orientācijas saistību ar vēzi dažādās lokācijās.

Semināra organizētāja, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras asistente, doktorante Jana Duhovska pauda gandarījumu, ka profesores Kreitleres vieslekcijas, sniedzot ieskatu psihoonkoloģijā, sekmēs lielāku izpratni par onkoloģijas pacientu psihosociālajām problēmām, kas ir jāņem vērā gan veselības aprūpes praksē, gan psihosociālajā rehabilitācijā, gan arī psihologu darbā ar šo pacientu grupu un viņu tuviniekiem. Savukārt Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja, profesore Kristīne Mārtinsone norādīja, ka psihoonkoloģijas straujās attīstības un tās pētījumu rezultātu plašās pielietošanas pamatā ir biopsihosociālās pieejas iespējami pilnīga izmantošana pētījumos, iekļaujot gan pacienta bioloģiskos, gan psiholoģiskos, gan sociālos raksturojumus.

Publiskās lekcijas videoierakstu skatiet šeit.

Profesore Š. Kreitlere ir ap 200 zinātnisku rakstu un 10 monogrāfiju autore motivācijas, kognīciju un psihopatoloģijas jomā. Profesore ilgstoši darbojusies psihoonkoloģijā, 20 gadus vadot Telavivas Medicīnas centra psihoonkoloģijas nodaļu (Psychooncology Unit, Tel Aviv Medical Center), pašlaik vada Psihoonkoloģijas pētniecisko centru (Psychooncology Research Center, Sheba Medical Center). Viņa ir strādājusi par viesprofesori Hārvarda, Prinstonas un Jeila Universitātē (ASV).

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar profesori Š. Kreitleri gan pētniecības, gan lietišķo zināšanu pārneses jomā. Šī bija jau otrā profesores vizīte RSU, iepriekš profesorei uzstājoties 2015. gada rudenī notikušajā konferencē Jaunas perspektīvas veselības psiholoģijā.