Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Stipendijas
Studentiem

Doktorantūras nodaļa izsludina pieteikšanos 2015. gada Doktora studiju granta projektam. Dokumentu iesniegšana līdz 19. janvārim.

Atbilstoši projekta nolikumam granti var tikt piešķirti šādu ar darba zinātnisko tēmu saistītu, doktorantu studiju procesa nepieciešamību nodrošināšanai:

  1. konferenču (kongresu) dalības maksas segšanai, ja pasākuma organizētāji akceptējuši prezentāciju;
  2. mācību literatūras iegādei un periodikas abonēšanai (paliek RSU īpašumā);
  3. zinātnisko publikāciju sagatavošanas un publicēšanas, postera izgatavošanas izdevumu apmaksai;
  4. laboratorijas materiālu un reaģentu, mazo tehnoloģiju iegādei un mazā medicīnas inventāra iegādes  segšanai;
  5. analīžu, izmeklējumu un laboratorijas procedūru veikšanai.

Grants var tikt piešķirts:

  • pirmā studiju gada doktorantam – līdz 710 EUR;
  • otrā studiju gada doktorantam – līdz 1000 EUR;
  • trešā studiju gada doktorantam – līdz 1420 EUR.