Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Atzinība
Darbiniekiem

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) aicina izvirzīt pretendentus izcilā latviešu ārsta internista, profesora Kristapa Rudzīša balvai, kuras mērķis ir godināt izcilas Latvijas medicīnas personības internās medicīnas speciālistu nozarē par ieguldījumu veselības aprūpē.

Balva nosaukta profesora Kristapa Rudzīša vārdā, kurš izpelnījies atzinību gan par savu talantu, apbrīnojamajām prāta spējām, zināšanām medicīnā, gan par savu domas plašumu un inteliģenci. Profesors ir licis pamatu medicīnas teorijām, kuras nevar uzskatīt par novecojušām arī pašlaik.

kristaps_rudzitis.jpgProf. Kristaps Rudzītis (1899–1978). Rīga 20. gs. 60. gadi. Foto autors nav zināms. Avots: www.ieverojamiemediki.lv

Vienas no ievērojamākajām profesora Kristapa Rudzīša publikācijām ir mācību grāmata par iekšķīgo slimību diagnostiku (1949.), monogrāfija par heparinocitiem (1959.) un divdaļīgā medicīnas terminoloģijas vārdnīca (1973. un 1977.).

Profesors Kristaps Rudzītis ir studējis kara medicīnas akadēmijā Petrogradā, LU Medicīnas fakultātē, pierādījis sevi profesora Mārtiņa Zīles klīnikā, kā arī zināšanas pilnveidojis Vācijā pie profesora Heinriha Šādes. Prof. Kristaps Rudzītis strādājis par augstskolas mācībspēku, bijis internās medicīnas katedras un klīnikas vadītājs, akadēmiskās skolas izveidotājs, zinātniskā institūta pētnieks, Latvijas lielākās slimnīcas ārsts, terapeitu zinātniskās biedrības priekšsēdētājs.

Pretendentam uz ārsta internista Kristapa Rudzīša vārdā nosaukto balvu jābūt ne tikai izcilam nozarē, savā darbā, bet arī atzītam un augsti vērtētam profesionālajā vidē ar augstiem ētiskiem principiem, ar plašu redzesloku, akadēmiskumu.

rudzitis_kristaps_rmi_1958_autors_nezinams.jpgKristaps Rudzītis 1958. gadā lekcijas laikā Rīgas Medicīnas institūtā (tagad – RSU). Foto autors nav zināms. Avots: www.ieverojamiemediki.lv

Pretendentu izvirzīšanas kārtība notiek atbilstoši nolikuma Par Kristapa Rudzīša balvas piešķiršanu 3.7. punktam, ekspertu komisijai iesniedzot šādus dokumentus:

  • motivēts iesniegums, kas ietver balvas piešķiršanas motivāciju – profesionālās darbības, pedagoģiskās darbības un pētnieciskās darbības apraksts, būtiskāko sasniegumu uzskaitījums, zinātnisko darbu saraksts;
  • ziņas par pretendentu – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, zinātniskais grāds un nosaukums, darba vieta un ieņemamais amats, darba un dzīves vietas adrese un telefons.

Par pretendentu jāiesniedz arī šāda informācija:

  • internās medicīnas nozare, kurā darbojas;
  • pretendenta specialitāte;
  • sertifikāta numurs;
  • darba stāžs;
  • sabiedriskā darbība – profesionālās asociācijas, pieredzes apmaiņas projekti, raksti profesionālajos žurnālos un cita informācija pēc pieteicēja ieskatiem.
Pieteikumus sūtīt līdz 2022. gada 15. jūnijam pa e-pastu Medicīnas fakultātes dekanātam: mfatrsu[pnkts]lv.

Balvas nolikums