Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Darbiniekiem

Aizvadītajā semestrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) saviem pēdējo gadu medicīnas studentiem sāka piedāvāt atjaunoto izvēles kursu ultrasonogrāfijā. Tā izveidē par pamatu ņemta vairākās Eiropas universitātēs īstenotā pieeja, apvienojot digitalizācijas un simulācijas sniegtās iespējas. Studentu interese pārsniegusi sākotnējās prognozes pieckārtīgi, bet jau janvāra beigās eksāmeni būs jākārto pirmajiem šī kursa beidzējiem.

Artūrs Šilovs, RSU docētājs, ārsts rezidents Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā: “Vēl esot studenta statusā, man bija iespēja Erasmus apmaiņas programmas ietvaros studēt Austrijā un būt praksē Vācijā.

Redzot viņu pieeju studentu apmācībā, radās ideja sākotnēji pilotprojekta veidā realizēt ko līdzīgu pie mums. Mērķis bija paplašināt studentu prakses iespējas ultrasonogrāfijā.

Pateicoties RSU Radioloģijas katedras vadītāja asoc. prof. Arda Platkāja atbalstam un lieliskajai sadarbībai ar Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru (MITC), atjaunojām esošo mācību bāzi un iegādājāmies jaunu ultrasonogrāfijas simulatoru. Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda iedibinātajai mērķstipendijai RSU studiju programmu modernizācijai, liela daļa studiju materiālu tika digitalizēti, un tagad tie ir pieejami tiešsaistē RSU e-studiju vidē.

Tas būtiski ļauj ietaupīt laiku teorētiskā materiāla apguvei, ko studenti tagad var darīt sev ērtā laikā un vietā, bet nodarbību laikā vairāk pievērsties praktiskajiem darbiem.”

Asoc. prof. Ardis Platkājis: “RSU Radioloģijas katedras realizētā ultrasonogrāfijas izvēles studiju kursa atjaunošana, jaunu docētāju piesaistīšana un iespēju paplašināšana apgūt praktiskās iemaņas ir daļa no mūsu katedras realizētā attīstības plāna, kas veiksmīgi izdodas, pateicoties mūsu docētāju starptautiskai pieredzei un komandas darbam.”

MITC direktore Ieva Šlēziņa: “Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs vienmēr ir atvērts studentu un docētāju iniciatīvām, attīstot simulācijā balstītu medicīnas izglītību. Vairākus gadus MITC telpās sekmīgi norisinās SonoSchool projekts. Esam gandarīti, ka uz šīs iniciatīvas pamata šobrīd izstrādāts inovatīvs studiju kurss radioloģijā, tai skaitā papildināta simulēta vide ar radioloģijas nozarē jaunākajām simulācijas tehnoloģijām, lai veicinātu klīnisko prasmju apguvi drošā vidē.”

E-studiju vidē iespējams patstāvīgi apgūt teoriju, veikt uzdevumus un interaktīvus pašpārbaudes testus. Šeit pieejami arī kursa apguvei nepieciešamie attēli un video – viss, lai students varētu patstāvīgi apgūt materiālu pirms nodarbības, atvēlot vairāk laika savu praktisko iemaņu slīpēšanai ar jauno USG simulatoru RSU kampusā Gaiļezerā un MITC: “Esam pateicīgi arī Veselības centram 4 un Veselības centru apvienībai par sniegto atbalstu, bez atlīdzības mūsu rīcībā nododot lietotās sonogrāfijas iekārtas, lai studentiem būtu vēl plašākas iespējas apgūt praktiskās iemaņas,” uzsver A. Šilovs.

Kursa docētāju komandā ir Dr. med. Artūrs Balodis, Andrejs Lioznovs, Jekaterina Safronova, Edgars Naudiņš un Artūrs Šilovs.

Gan vietējie, gan ārvalstu studenti piedāvāto iespēju ir novērtējuši, pieteikumu skaits ir mērāms vairākos simtos, kas liek aktīvi plānot šī kursa kapacitātes audzēšanu, jo pašlaik vietas pietiek ne visiem. Ņemot vērā plašo studējošo interesi, studiju kursa docētāju komanda jau šobrīd strādā pie tēmu klāsta paplašināšanas un jaunu materiālu izveides.