Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Skolēniem
Uzņemšana

19. jūlijā Akadēmiskā informācijas centra Studiju programmu licencēšanas komisija pieņēma lēmumu par jaunas profesionālās bakalauru studiju programmas Policijas darbs licencēšanu. Studiju programma tiks īstenota jauna RSU atvērta studiju virziena Iekšējā drošība un civilā aizsardzība ietvaros. Studiju programmas īstenošanas ilgums pilna laika studijās – 4 gadi, bet nepilna laika studijās – 4,5 gadi. Pēc sekmīgas studiju programmas apgūšanas absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu policijas darbā un Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikāciju.

Studiju programma Policijas darbs ir veidota saskaņā ar RSU attīstības stratēģiju 2017.–2021. gadam, kurā paredzēts, ka RSU kļūs par starptautiski konkurētspējīgu universitāti ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem studējošajiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai.

Saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem studiju programma ir paredzēta sagatavot Valsts policijas vecāko virsnieku Latvijas valsts iekšējās drošības nostiprināšanas interesēs, lai absolvents spētu ātri iekļauties darba tirgū, savukārt darba devējs, tostarp Valsts policija kā galvenais darba devējs, iegūtu vecāko virsnieku policijas darbā, kura kompetence ir ne tikai pietiekama un adekvāta karjeras veidošanai policijas darbības jomā, bet arī spēja nodrošināt jomas izaugsmi atbilstīgi reģionu attīstības stratēģijas nostādnēm.

Studiju programma paredz policijas darbinieku specializāciju: kārtības policijas darbs; operatīvais darbs; noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas darbs; noziedzīgu nodarījumu ekonomikā izmeklēšanas darbs. Atbilstīgos specializācijas virzienos ir paredzēta attiecīgo profilējošu studiju kursu apguve, kā arī prakse Valsts policijas struktūrvienībās.

Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz Valsts policijas pasūtījumu, un programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar Valsts policijas un tās dienestu vadītājiem. Specializētos studiju kursus docēs atbilstīgo struktūrvienību vadošie speciālisti ar lielu pieredzi praktiskajā darbā. Ir paredzams, ka studiju programma tiks īstenota jau no 2017. gada septembra.

Studiju virziena Iekšējā drošība un civilā aizsardzība un studiju programmas Policijas darbs vadītājs ir docents, Dr. jur. Valdis Voins.