Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds policijas darbā ar Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikāciju
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi

4,5 gadi *


Vietu skaits:
20 budžeta

80 budžeta*

*Nepilna laika studijas

Programmā paredzēts 100 budžeta vietu, kuras finansē Valsts policija savu darbinieku apmācībām (20 pilna laika un 80 nepilna laika studijās). Ārpus budžeta var pretendēt tikai uz specializāciju Kārtības policijas darbs, kurā nav nepieciešama pielaide Valsts noslēpumam, vai arī, ja šāda pielaide ir, uz jebkuru citu programmas specializāciju pēc izvēles, ievērojot atbilstību uzņemšanas nosacījumiem.

Programmas mērķi

Sniegt Valsts policijas darbiniekiem iespēju iegūt augstāko izglītību, kas nodrošina zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstuktūras (LKI) 6. līmeņa un Valsts policijas vecākā virsnieka (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija) profesijas standarta prasībām.

Programmas uzdevumi

 1. Sniegt studējošajiem Valsts policijas vecākā virsnieka profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas, skaidrot profesionālās jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības.
 2. Nodrošināt Valsts policijas vecākā virsnieka (vecākā speciālista policijas darbā) profesijai nepieciešamo profesionālo prasmju apguvi.
 3. Attīstīt lēmumu pieņemšanas prasmes sarežģītās situācijās un problēmu risināšanas iemaņas Valsts policijas vecākā virsnieka profesijā un attiecīgajā zinātnes nozarē.
 4. Sniegt zināšanas un prasmes personāla vadībā, attīstīt prasmes izskaidrot un argumentēti diskutēt par Valsts policijas vecākā virsnieka profesionālās kompetences jautājumiem gan ar speciālistiem, gan padotajiem.
 5. Sekmēt pētniecisku darbību policijas darba jomās, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, patstāvīgi iegūstot, atlasot, analizējot un kritiski izvērtējot informāciju, identificējot problēmsituāciju un piedāvājot iespējamos risinājumus.
 6. Veicināt izpratni par profesionālo ētiku darbā ar kolēģiem, sabiedrību un medijiem, prasmi izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību konfrontācijā ar subjektu, konfliktu risināšanā un dažādu spēka metožu izmantošanā.
 7. Nodrošināt prakses iespējas, kuras ietvaros studējošie pieņem lēmumus, uzņemas atbildību un iniciatīvu, veic darbu individuāli, komandā vai vada citu cilvēku darbu un rod risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos, paaugstināta stresa un sarežģītās dienesta situācijās, operatīvi rīkojoties paaugstinātas bīstamības situācijās.
 8. Attīstīt prasmi patstāvīgi strukturēt savu un pakļautībā esošo darbinieku tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, piedaloties profesionālās jomas attīstībā.
Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
JF_294Administratīvā procesa tiesībasJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts2 / 3
JF_281Administratīvās tiesībasJuridiskā fakultāteLidija Rozentāle2 / 3
JF_291Administratīvo un normatīvo aktu projektu sagatavošanaJuridiskā fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
JF_345Amatpersonu interešu konfliktiJuridiskā fakultāteJānis Baumanis2 / 3
JF_274Ārvalstu policijaJuridiskā fakultāteKristīne Kuzņecova2 / 3
JF_379Bērnu tiesību aizsardzībaJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts2 / 3
JF_331CilvēktiesībasJuridiskā fakultāteOlafs Brūvers2 / 3
JF_292Civilprocesa tiesībasJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks1 / 1.5
JF_273Civiltiesību pamatiJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks1 / 1.5
JF_347Darba aizsardzībaJuridiskā fakultāteKitija Bite2 / 3
JF_318Darba organizācija Valsts policijas licencēšanas atļauju sistēmas jomāJuridiskā fakultāteAndris Melkers3 / 4.5
JF_296Darba tiesībasJuridiskā fakultāteKitija Bite1 / 1.5
JF_336Eiropas tiesībasJuridiskā fakultāteJānis Grasis1 / 1.5
JF_348Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas metodika un apkarošanas īpatnībasJuridiskā fakultāteValdis Voins10 / 15
JF_337Finanšu tiesības (Bilance un nodokļi. Uzņēmumu grāmatvedība. Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un Starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. Iekšējais un ārējais audits)Juridiskā fakultāteĻubova Švecova2 / 3
JF_309Informācijas apstrādes un analīzes speciālistsJuridiskā fakultāteDmitrijs Homenko3 / 4.5
JF_377Informācijas tehnoloģijas un informācijas sistēmasJuridiskā fakultāteOļegs Oliņš2 / 3
JF_314Informācijas tehnoloģiju speciālistsJuridiskā fakultāteOļegs Oliņš3 / 4.5
JF_327Izmeklēšanas darbsJuridiskā fakultāteIlze Sokolovska6 / 9
JF_310Juridiskā tehnika un metodesJuridiskā fakultāteDita Plepa2 / 3
JF_378Kārtības policijas darba organizācija (iecirkņu inspektoru, nepilngadīgo lietu inspektoru, policijas uzraudzības un kontroles inspektoru, īslaicīgās aizturēšanas vietu un konvoja, operatīvās vadības struktūrvienību darba organizācija)Juridiskā fakultāteĒriks Treļs6 / 9
JF_278Kārtības policijas darbs Juridiskā fakultāteĒriks Treļs6 / 9
JF_376Kibernoziegumu izmeklēšanaJuridiskā fakultāteUldis Ķinis2 / 3
JF_338KomerctiesībasJuridiskā fakultāteAllars Apsītis3 / 4.5
JF_276Komunikāciju stratēģijaJuridiskā fakultāteValdis Voins1 / 1.5
JF_304KonfliktoloģijaJuridiskā fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
JF_339Konstitucionālās tiesībasJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts2 / 3
JF_275Kriminālistikas taktika un metodikaJuridiskā fakultāteAelita Zīle3 / 4.5
JF_349Kriminālistikas tehnikaJuridiskā fakultāteAelita Zīle3 / 4.5
JF_293KriminālizlūkošanaJuridiskā fakultāteJolanta Ļuta2 / 3
JF_326Kriminālizlūkošana (speciālais kurss)Juridiskā fakultāteJolanta Ļuta2 / 3
JF_350Kriminālmeklēšana (speciālais kurss)Juridiskā fakultāteĢirts Zalāns14 / 21
JF_300Kriminālmeklēšanas pamatiJuridiskā fakultāteRihards Bunka2 / 3
JF_317Kriminālpolicijas darbsJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis6 / 9
JF_351Kriminālprocesa tiesībasJuridiskā fakultāteJānis Baumanis3 / 4.5
JF_368KrimināltiesībasJuridiskā fakultāteJānis Baumanis3 / 4.5
JF_340KriminoloģijaJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks1 / 1.5
JF_266Kultūras vēstureJuridiskā fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
JF_352Latvijas valsts iekārtaJuridiskā fakultāteAldona Kipāne2 / 3
JF_316LietvedībaJuridiskā fakultāteKristīne Kuzņecova2 / 3
JF_269LoģikaJuridiskā fakultāteVilis Daberts2 / 3
JF_353Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu izmeklēšanas īpatnības (speciālais kurss)Juridiskā fakultāteIlze Sokolovska2 / 3
JF_354Noziedzīgu nodarījumu pret personu izmeklēšanas īpatnības (speciālais kurss)Juridiskā fakultāteIlze Sokolovska8 / 12
JF_355Noziedzīgu nodarījumu pret vispārējo drošību, sabiedrisko kārtību un satiksmes drošību izmeklēšanas īpatnības (speciālais kurss)Juridiskā fakultāteJānis Ievītis2 / 3
JF_356Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā, pret pārvaldības kārtību, pret jurisdikciju izmeklēšanas īpatnības (spceciālais kurss)Juridiskā fakultāteJānis Baumanis2 / 3
VC_095Otrā svešvaloda Angļu valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)Valodu centrsDaiga Tetere2 / 3
VC_097Otrā svešvaloda Franču valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)Valodu centrsAleksandrs Timofejevs2 / 3
VC_096Otrā svešvaloda Vācu valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)Valodu centrsLudmila Jermakoviča2 / 3
JF_268Personāla vadībaJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts2 / 3
JF_301Personas datu tiesiskā aizsardzībaJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts4 / 6
JF_361Policijas (iestādes) dienestu darba organizācija, dienesta gaitu regulējošie normatīvie akti un problēmasJuridiskā fakultāteValdis Voins2 / 3
JF_286Policijas darba organizācija sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomāJuridiskā fakultāteArtis Velšs3 / 4.5
JF_298Policijas darba plānošana, vadība un koordinēšana masu pasākumosJuridiskā fakultāteValdis Voins4 / 6
JF_287Policijas darbinieku profesionālā ētikaJuridiskā fakultāteOlafs Brūvers1 / 1.5
JF_303Policijas profesionālā retorikaJuridiskā fakultāteIlze Cīrule2 / 3
JF_302Policijas speciālā taktika, speciālās operācijas un ārkārtas situācijās iesaistīto spēku vadībaJuridiskā fakultāteValdis Voins4 / 6
JF_262Policijas starptautiskā sadarbībaJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks2 / 3
JF_341Policijas tiesības (dienesta gaita, disciplinārprakse, problēmaspekti)Juridiskā fakultāteĒriks Treļs2 / 3
JF_265PolitoloģijaJuridiskā fakultāteKristaps Zariņš2 / 3
JF_342Prakse I (1.daļa)Juridiskā fakultāteValdis Voins8 / 12
JF_343Prakse I (2.daļa)Juridiskā fakultāteValdis Voins8 / 12
JF_344Prakse II (specializācijā)Juridiskā fakultāteValdis Voins4 / 6
JF_285Praktiskā kriminālistikaJuridiskā fakultāteSigita Silarāja3 / 4.5
JF_271Prezentācijas prasmeJuridiskā fakultāteIlze Cīrule1 / 1.5
JF_289Profesionālā fiziskā sagatavošanaJuridiskā fakultāteAldona Homiča3 / 4.5
JF_362Publiskās drošības teorija un politikaJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks2 / 3
JF_267Šaušanas nepieciešamības izvērtēšanas stratēģijaJuridiskā fakultāteValdis Voins3 / 4.5
JF_295Sodu izpildes tiesībasJuridiskā fakultāteValdis Voins1 / 1.5
JF_375Speciālo objektu apsardzeJuridiskā fakultāteJuris Matisāns2 / 3
JF_364Starptautiskā sadarbība ekonomisko noziegumu apkarošanāJuridiskā fakultāteĻubova Švecova2 / 3
JF_315Starptautiskā sadarbība noziedzīgu nodarījumu apkarošanāJuridiskā fakultāteRaitis Kalnačs2 / 3
JF_365Starptautiskā sadarbība noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanāJuridiskā fakultāteIlze Sokolovska2 / 3
JF_332Studiju darbs IJuridiskā fakultāteValdis Voins2 / 3
JF_333Studiju darbs IIJuridiskā fakultāteValdis Voins2 / 3
JF_334Studiju darbs IIIJuridiskā fakultāteValdis Voins2 / 3
JF_311Tiesību aizsardzības iestādesJuridiskā fakultāteJānis Ievītis2 / 3
JF_346Tiesību teorijaJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_282Tiesu medicīnaJuridiskā fakultāteOjārs Teteris1 / 1.5
JF_283Tiesu psihiatrijaJuridiskā fakultāteĻubova Renemane1 / 1.5
JF_306Uz sabiedrību vērsta policijas darba organizācija un metodesJuridiskā fakultāteIlze Bērziņa4 / 6
JF_366Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaJuridiskā fakultāteValdis Voins12 / 18
JF_307Valsts teorijaJuridiskā fakultāteIrina Dolgova1 / 1.5
JF_297Vides aizsardzībaJuridiskā fakultāteLelde Lapiņa1 / 1.5
JF_288Vispārējā fiziskā sagatavošanaJuridiskā fakultāteAldona Homiča2 / 3
JF_261Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijaJuridiskā fakultāteKitija Bite1 / 1.5

Studiju norises vieta

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā un 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju)*

 • CE sertifikāts latviešu valodā

 • CE sertifikāts vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments

 • CE stertifikāts matemātikā

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2020. gada 13. augustā starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto līgumu par ilgtermiņa speciālistu sagatavošanu Valsts policijas vajadzībām no 2020. gada 01. septembra. Izpildītāja līguma reģ. Nr. 59-22/E/263/2020.

Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses) 
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts, kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā) 
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • *Valsts policijas koledžas vai Latvijas Policijas akadēmijas diploms un diploma pielikums, kas apliecina pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju) apguvi
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtā bāreņa apliecība 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2020. gada 13. augustā starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto līgumu par ilgtermiņa speciālistu sagatavošanu Valsts policijas vajadzībām no 2020. gada 01. septembra. Izpildītāja līguma reģ. Nr. 59-22/E/263/2020.

Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Policijas darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE latviešu valodā (45%), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (45%), CE matemātikā (10%).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
CE vērtējums svešvalodā; 
vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme

vai
*Studiju programmā "Policijas darbs" reflektantus imatrikulē studijās vēlākos studiju posmos saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā, kā arī saskaņā ar 2020. gada 13. augustā noslēgto Pakalpojuma līgumu.

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2020. gada 13. augustā starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto līgumu par ilgtermiņa speciālistu sagatavošanu Valsts policijas vajadzībām no 2020. gada 01. septembra. Izpildītāja līguma reģ. Nr. 59-22/E/263/2020.

Aktualitātes

Juridisko fakultāti absolvējuši 148 jaunie speciālisti (14.02.2020.)

Studiju virziens "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" saņem akreditāciju uz maksimālo termiņu (04.07.2019.)

Iekšlietu ministrs iepazīstas ar RSU Juridisko fakultāti (01.03.2019.)

RSU Juridiskās fakultātes dekāna viedoklis par iniciatīvu atjaunot policijas akadēmiju (09.01.2018.)

Juridiskajā fakultātē tiks īstenota jauna studiju programma Policijas darbs (28.07.2017.)

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija