Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Studentiem

Trīs dienas, no 27. līdz 29. maijam, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notika Medicīnas fakultātes studentu valsts pārbaudījums vietējiem un ārvalstu studentiem. Lai sestā kursa studentu zināšanām un prasmēm būtu starptautisks novērtējums, kas atbilst vadošo Eiropas klīniku un medicīnas universitāšu prasībām, arī šogad Valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks bija Šaritē klīnikas (Berlīne) endokrīnās ķirurģijas profesors Peters E. Goreckis (Peter Erich Goretzki).

Studentiem labas teorētiskās zināšanas

Pirmajā eksāmena dienā RSU studentiem tika pārbaudītas teorētiskās zināšanas, kā arī bija jārisina uzdevumi par klīnisko gadījumu. Vērtējot pirmo pārbaudījuma dienu, profesors Goreckis (attēlā) atzina, ka RSU studējošo teorētiskās zināšanas ir augstā līmenī. Profesors arī atzinīgi vērtēja eksāmena formu – atbilžu sniegšanu brīvā veidā.

Salīdzinājumam: Vācijas medicīnas universitātēs noslēguma eksāmens ir vienu dienu, kurā ir teorētiskā daļa un klīniskā gadījuma analīze.

goreckis2.jpg

Teorētiskajā daļā studentam jāpilda tests ar vairāku atbilžu variantiem, nevis jāraksta eseja brīvā formā, kā tas ir RSU. Sarunas laikā profesors pauž viedokli, ka, viņaprāt, atbildes brīvā formā jeb eseja labāk atklāj studenta zināšanas un personību. Tests ar vairākiem atbilžu variantiem ne vienmēr pilnībā atspoguļo studenta zināšanu līmeni, jo neprasa kompleksu domāšanu. Tomēr, kā smaidot saka profesors, tas atvieglo pārbaudes procesu eksaminācijas komisijai, jo pārbaudījuma darbus var ātrāk un vieglāk izlabot.

Simulācijas kā moderns prasmju pārbaudes veids

Otrā eksāmenu diena RSU ir bijusi īpaša un inovatīva. Tās laikā notika manipulāciju prasmju praktiskā pārbaude RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā. Kā stāsta profesors P. E. Goreckis, vairumā medicīnas universitāšu citviet pasaulē šādi praktiski pārbaudījumi eksāmenu laikā nenotiek, tomēr tie ir svarīgi. Jaunietis, uzsākot studēt medicīnu, labprāt uzreiz dotos pie pacienta, tomēr realitātē tas notiek tikai pēc diviem vai trim gadiem, kad viņam tiek atļauts veikt pirmās manipulācijas, piemēram, injekciju vai asins parauga paņemšanu.

Pirms tikšanās ar pacientu, topošais mediķis minētās un līdzīgas manipulācijas rūpīgi apgūst simulāciju procesā, darbojoties ar manekeniem, mulāžām vai virtuālajā realitātē. Tādēļ ir tikai loģiski, ka arī eksāmenā studentu prasmes tiek pārbaudītas, izmantojot mācību tehnoloģijas. Tas daudz objektīvāk un precīzāk ļauj noskaidrot, vai topošais ārsts ir praktiski gatavs doties pie pacienta, neapdraudot tā drošību. Simulāciju un moderno tehnoloģiju loma medicīnas studiju programmās arvien palielinās. Iespējams, pēc 10 gadiem datorprogramma, nevis eksaminācijas komisija, pateiks, vai eksāmens ir vai nav nokārtots, prognozē profesors.

Analizējot trešo pārbaudes dienu, kuras laikā vienlaicīgi astoņās Rīgas ārstniecības iestādēs tika pārbaudītas studentu zināšanas darbā ar pacientiem, profesors Goreckis uzsvēra iespēju novērtēt studentu māku sastrādāties komandā ar kolēģiem. Pārbaužu laikā klīnikās pieredzējušie mediķi vērtēja ne tikai studentu zināšanas, prasmes un kompetences, bet arī studentu stresa noturību un psiholoģisko gatavību sarežģītajai ārsta profesijai.

Kāpēc nepieciešama viesprofesoru dalība?

Viesprofesoru aicināšanu piedalīties valsts pārbaudījumu vērtēšanā profesors Goreckis raksturo, kā pierādījumu RSU sekmīgajam ceļam uz augstas kvalitātes, Eiropas līmeņa izglītību. Tas apliecina RSU pārliecību par sevi un saviem studentiem, jo, iesaistot ārvalstu viesprofesorus, zināšanu līmenis kļūst zināms starptautiskai auditorijai. Dažādu valstu viesprofesoriem ir sava unikālā pieredze, tādēļ viņu uzaicināšana dod iespēju ar starptautisku skatījumu novērtēt gan vietējos, gan ārvalstu studentus. Profesors smaidot salīdzina situāciju RSU ar universitātēm Vācijā un stāsta, ka viņa valstī diez vai kāda universitāte aicinātu ārvalstu viesprofesorus vērtēt medicīnas studentu zināšanas, jo lielākā augstskolu daļa būtu pašpārliecinātas un uzskatītu, ka tas nav nepieciešams.

Profesors Goreckis uzsvēra, ka dalība RSU studentu novērtēšanā ir abpusēji svarīga, jo arī viņš atgriezīsies mājās ar jaunu pieredzi, kuru varētu pielietot medicīnas studentu mācībās vai vērtēšanā Vācijas universitātēs un klīnikās.