Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Starptautiskā sadarbība

Rīgas Stradiņa universitāti un tās pārraudzībā esošo RSU Sarkanā Krusta Medicīnas koledžu vieno saskaņots studiju process, mācību programmu pēctecība un resursu koplietošana. Koledžas direktore Ināra Upmale uzskata, ka kopējas vērtības un pārliecība par prioritārajām jomām un metodēm medicīnas izglītībā stiprina kvalitāti un ir izcilu speciālistu sagatavošanas priekšnoteikums.

Simulāciju loma modernā studiju procesā

Uz simulācijām balstīta izglītība ir viena no RSU rektora profesora Aigara Pētersona prioritātēm. Universitātē ir izstrādāta vienota sistēma – simulācijas pirmsklīnikā, komandu un procesu simulācijas un simulācijām klīnikā. Tik pat lielu nozīmi šai mācību metodei piešķir arī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, kurā ir dažādas simulāciju mācību telpas, piemēram, mācību palāta ar pacienta gultām, skābekļa pievadu, sirds ritma un elpošanas monitorēšanas aprīkojumu. Gultās ir pacienti – manekeni, ar kuriem nākamās medicīnas māsas un citi topošie veselības aprūpes speciālisti var praktizēt ārstnieciskās manipulācijas. Laboratorijās ar manekeniem un mulāžam studenti apgūst pareizi veikt dažādas klīniskās procedūras, sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Koledžā ir izveidots pilnībā aprīkots ģimenes ārsta prakses kabinets, kurā savus uzdevumus var apgūt ārstu palīgi. Īpašā zobārstniecības kabinetā ikdienas pienākumus realitātei maksimāli pietuvinātā vidē var mācīties zobārstniecības māsas. Nesen koledžā ir izveidota īsta mācību aptieka, kurā topošie farmaceita asistenti var izspēlēt komunikāciju ar apmeklētāju, sākot ar iztaujāšanu un konsultāciju, beidzot ar kases čeka izdruku. Ir īpašas masāžas mācību telpas. Koledžas studenti izmanto arī RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra neatliekamās medicīniskās palīdzības simulatoru, kas pierāda sadarbības nozīmi mācību procesa pilnveidošanā.

Pētniecība un sadarbība

Kā nozīmīgu uzdevumu, kas vieno RSU un Sarkanā Krusta Medicīnas koledžu, I. Upmale raksturo pētniecības attīstību. Aprīļa sākumā notiks RSU zinātnes nedēļa, uz kuru kopumā iesniegts 1250 tēžu, kas ir par 80 % vairāk nekā aizvadītajā gadā. Koledžas docētāji piedalīsies pedagoģijas un augstākās izglītības sekcijā.

Arī RSU Sarkanā Krusta Medicīnas koledžā šā gada maijā būs nozīmīgs zinātnei veltīts pasākums – Starptautiskā nedēļa, un tās ietvaros Florencei Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference Pētniecība studiju procesā. Tajā piedalās gan pašu studenti, prezentējot labākos zinātniski pētnieciskos darbus, gan citu Latvijas koledžu audzēkņi. Piemēram, aizvadītajā gadā konferencē lielu interesi izraisīja Rīgas Tehniskās koledžas un Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas audzēkņu uzstāšanās. Šā gada Starptautiskās nedēļas tēma būs Cilvēks vai mašīna, tādēļ aicināti piedalīties Latvijas uzņēmumi, kuri izstrādā cilvēka darbu aizstājošas tehnoloģijas. Koledžas zinātniskā konference ir starptautiska, jo tajā piedalās audzēkņi un docētāji no vairākām ārvalstu mācību iestādēm, piemēram, Francijas un Portugāles un citām valstīm. Spilgts pētniecības un starptautiskās sadarbības piemērs ir projekts Digitālās prasmes veselības aprūpē, kuru medicīnas koledža īsteno kopā ar Laurea Universitāti Somijā un Tartu Veselības aprūpes koledžu. Visām trim mācību iestādēm ir kopīgas lekcijas digitālajā vidē, studentiem un pedagogiem saslēdzoties tiešsaistē.

Programmas turpinājums ir kopējā digitālu projektu izstrādes nedēļa ar nosaukumu Muddie Week, kas no 8. līdz 14. aprīlim notiks Latvijā. Tajā piedalīsies sešdesmit studenti un mācību spēki no Latvijas, Somijas un Igaunijas, kas pārstāv veselības aprūpes, IT vai mākslas dizaina nozari, kā arī dažādu nozaru uzņēmēji. Plānots, ka nometnes ietvaros studenti grupās dažādu nozaru uzņēmumiem piedāvā kādas problēmas digitālu risinājumu. Aizvadītajā gadā līdzīga nometne notika Igaunijā, kuras laikā Latvijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) vajadzībām tika izstrādāta ideja aplikācijai, ar kuru pacienti varētu novērtēt – nepieciešams izsaukt NMP vai jāizmanto citas ārstniecības iespējas.

Līdzīgi kā RSU arī koledža ir izveidojusi īpašu zinātnei domātu grantu, uz kuru var pieteikties pētnieki. Veiksmīgs pētniecības projekts ir veltīts masāžas ietekmei uz emocionālo stāvokli.

Kopīgas vērtības

Koledžas direktore I. Upmale stāsta, ka ir vēl daudz citu piemēru, kuri apliecina vienotu koledžas un universitātes attīstības redzējumu. Direktore ir pārliecināta, ka sadarbība, kopīgās vērtības un prioritātes ir izcilu medicīnas speciālistu sagatavošanas priekšnoteikums, kuri pēc mācībām koledžā var izvēlēties uzsākt darba gaitas, turpināt mācības RSU vai abus izaicinājumus apvienot.