Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Pētniecība
Ziņas

3. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja, kas notiks no 27. līdz 29. aprīlim, programma ar ārvalstu vieslektoru, Latvijas mācībspēku un studējošo ziņojumiem, lekcijām un meistarklasēm tiek rīkota ar mērķi iepazīstināt ar jaunākajiem pētījumiem un praktiskā darba pieredzi psiholoģiskajā izpētē, izvērtēšanā un palīdzībā, kā arī lai attīstītu kontaktus un veicinātu sadarbību. Konferenci rīko Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Konferencē būs iespēja noklausīties 43 ziņojumus, ko prezentēs dažādu augstskolu mācībspēki un RSU studējošie, tai skaitā pieci ziņojumi ir veltīti Valsts pētījumu programmu ietvaros veiktajiem pētījumiem (EKOSOC_5.2.5. un BIOMEDICINE_ Nr.5.8.2). Konferences tematiski daudzveidīgos ziņojumus vieno vairākas caurviju tēmas: psiholoģiskās izvērtēšanas instrumentu izveide un adaptācija, nemedikamentozā palīdzība dažādām klientu un pacientu grupām, e-intervences, kā arī profesionālā izglītība un izaugsme, profesionālās darbības prakse.

Konferences pirmajā dienā, 27. aprīlī, RSU un citu augstskolu docētāji informēs par pētījumiem, kas saistīti ar psiholoģisko palīdzību darbā ar dažādām klientu/ pacientu grupām, profesionālo kompetenci un identitāti un psiholoģiskās izvērtēšanas instrumentiem. Savukārt pēc pusdienu pārtraukuma būs iespēja noklausīties 17 RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes un Komunikācijas fakultātes studējošo ziņojumus par studiju procesā izstrādātajiem pētniecības darbiem, rosinot jaunos pētniekus turpmākai aktīvai dalībai pētniecībā, tai skaitā – studijām psiholoģijas doktorantūras programmā.

28. aprīlī konferences dalībniekiem būs iespēja klausīties astoņu vieslektoru (no Izraēlas, Lielbritānijas, Vācijas, Nīderlandes, Lietuvas, Krievijas) lekcijas. Galvenais referents šajā konferencē ir prof. Reinouts Viers (Reinout Wiers) no Amsterdamas Universitātes (Amsterdam University, Nīderlande), kurš lasīs lekciju par implicīto kognitīvo procesu izvērtēšanu un izmaiņām cilvēkiem ar atkarību. Tāpat 28. aprīlī tiks nolasīti pieci ziņojumi par RSU docētāju īstenoto pētījumu rezultātiem Valsts pētījumu programmu ietvaros, tai skaitā – par Latvijas Klīniskā personības testa validizācijas procesu, individuālās anomijas izpēti un senjoru aerobo fizisko aktivitāšu ietekmi uz kognitīvajām funkcijām.

Konferences noslēguma dienā, 29. aprīlī, notiks piecas vieslektoru vadītās meistarklases.

Dalība konferencē palīdzēs studējošajiem, pētniekiem un praktiķiem paplašināt priekšstatu par to, kā dažādu palīdzošo profesiju pārstāvji var sniegt savu ieguldījumu veselības saglabāšanai, slimību ārstēšanai un personības attīstībai starpdisciplinārā kontekstā.

Konference notiks RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas bulv. 26a. Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti. Dalība konferencē ir bez maksas.