Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Konferences, semināri

No 19. līdz 21. aprīlim Rīgas Stradiņa universitātē noritēja ceturtā Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētā starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: starpdisciplināra pieeja, kuru apmeklēja teju 350 pētnieki un profesionāļi, doktoranti, studenti un interesenti no dažādām profesionālajām jomām.

Konference tika atklāta ar pārskatu par RSU psiholoģijas virziena zinātnisko virzību un tālākajiem plāniem, kā arī grāmatas Konsultatīvais atbalsts skolēniem (autori: J. Pāvulēns, K. Mārtinsone, S. Mihailova) atvēršanu un grāmatas Grupu terapija un konsultēšana (autori: V. Sudraba, K. Mārtinsone) prezentāciju. Konferences turpinājumā divas dienas, arī paralēlās sekcijās, bija iespējams piedalīties diskusijās par psiholoģisko palīdzību dažādām klientu un pacientu grupām, kā arī profesionālo darbību un identitāti. Referātos galvenokārt tika akcentēti jautājumi par kvalitatīviem izvērtēšanas instrumentiem, par izstrādātu un adaptētu instrumentu lietojamību, tostarp RSU mācībspēku veidoto Latvijas Klīnisko personības testu, kā arī tika uzsvērtas multiprofesionālas palīdzības iespējas senioriem. Saistoši bija doktorantu, studentu un absolventu referāti par profesionālo praksi.

Īpašu uzmanību jāpievērš konferences galvenajiem referentiem. Luisvilas Universitātes (Kentuki, ASV) emirētās profesores Vija Bergs-Lusebrinka un Noterdamas Namūras universitātes (Kalifornija, ASV) profesores Lizas Haincas vebināru par Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modeļa izmantojumu mākslu terapijā ievadīja profesionālā maģistra studiju programmas Mākslas terapija absolventu Kristas Skaras un Lauras Danilānes stāstījums par darbu, ko Mg.sc.sal. Andas Upmales un Dr. psych. Viktorijas Perepjolkinas vadībā veic Rīgas Stradiņa universitātē studējošie, izstrādājot uz uz Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu (MEPL) modeli balstītu izvērtēšanas instrumentu. Vebināra otrajā daļā prof. Vija Bergs Lusebrinka un prof. Liza Hainca, demonstrējot gadījumu ar bulīmijas pacienti, sniedza detalizētu ieskatu, kā lietojams MEPL, lai veicinātu pacienta funkcionēšanu kognitīvi simboliskajā līmenī, kā arī veicinātu emociju apzināšanos. Savukārt Krievijas Zinātņu akadēmijas Cilvēka smadzeņu institūta laboratorijas vadošais pētnieks un Zinātnes un tehnoloģiju universitātes (Trondheima, Norvēģija) profesorsJurijs Kropotovs sniedza ziņojumu par neiromarķieru identificēšanas nozīmību psihiatrijā, izklāstot gan izsaukto kognitīvo potenciālu pielietojumu pētniecībā, gan arī iepazīstinot ar transkraniālās tiešās elektriskās stimulācijas metodes efektivitāti strādājot ar bērniem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu.

Kā ierasts, konference noslēdzās ar paralēlajām meistarklasēm visas dienas garumā, kurā bija iespēja ielūkoties gan mākslas terapijas metožu lietojumā darbā ar hroniskām saslimšanām, gan arī uzzināt vairāk par galvas smadzeņu attīstību un elektroencefalogrammas (EEG) mērījumu interpretāciju, iesaistīties diskusijā par testu izveidi u. c. Īpašu ievērību guva prof. Grūbera (Vācija) piedāvātā meistarklase par mākslu terapijas pielietojumu onkoloģijā, kā arī prof. Kropotova (Krievija) meistarklase par EEG lietojumu pētniecībā psihiatrisku saslimšanu kontekstā. Lielu interesi raisīja Aelitas Vagales meistarklase par supervīzijas nozīmi profesionālās izdegšanas novēršanai.

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja prof. K. Mārtinsone, atskatoties uz paveikto saka: „Liels prieks, ka katedras kolektīvam ir izdevies izveidot radošu telpu, kurā pētnieki un praktiķi no dažām nozarēm tiekas, lai diskutētu par psiholoģisko palīdzību Latvijā, lai bagātinātu savu pieredzi, lai dalītos ar savu pētījumu rezultātiem, lai  attīstītu sadarbību ar kolēģiem no citām valstīm! Šī konference ir kā ietvars, kurā reflektēt par paveikto un noteikt  nākošos darba soļus. Dalībnieku skaits, kas šo konferenci apmeklē, viņu aizrautība un interese par šo tradicionālo pavasara pasākumu, ir tā labākais novērtējums.” Konferences organizācijas komitejas priekšēdētāja K. Šneidere norāda: “Pirmo reizi ar referātiem konferencē piedalījās tik dažādu veselības aprūpes profesiju pārstāvji, kas tikai vēlreiz apliecina to, ka darbs veselības aprūpē nav iespējams bez multidisciplināras komandas un savstarpējas sadarbības! Konferences organizēšanas process nekad nebeidzas, un šobrīd jau sākam plānot nākamā gada konferenci un ceram, ka arī nākamā konference izdosies tikpat vispusīga, informatīva un krāsaina!”