Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Pētniecība
Studentiem

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) rīkotie Psiholoģijas dienu pasākumi, kas notika no 1. līdz 15. oktobrim, pulcēja ap 300 psihologu un studentu no visām psihologu profesionālās darbības jomām un augstākās izglītības iestādēm 3. Latvijas Psihologu kongresā, tāpat plaši apmeklēti bija citi pasākumi – zinātniski praktiskā konference Personība un sabiedrība: pārskats par pētījumu rezultātiem un atklātās lekcijas.

3. Latvijas Psihologu kongresa Psihologu profesionālā darbība Latvijā pēc psihologu likuma pieņemšanas dalībnieki diskutēja par psihologa profesijas statusu un situāciju mūsu valstī, kā arī vienojās par svarīgāko psihologu profesionālās darbības kvalitātes un profesijas prestiža celšanai, darba rezultātus atspoguļojot kopīgā rezolūcijā.

psihologijas-dienas03-rsu.jpg

Kongresa sekciju sēdēs tika prezentēta psihologu profesionālās darbības jomu (izglītības, klīniskā, militārā, konsultatīvā, sporta, veselības psiholoģija) attīstība, kas atspoguļo zinātnes, prakses un psihologa pakalpojumu attīstību Latvijā. Kongresa laikā Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis informēja un analizēja esošo situāciju par Psihologu likumprojekta virzību, prognozējot, ka nozarei svarīgais likumprojekts tiks pieņems Saeimā 2017. gadā un stāsies spēkā ar 2018. gada janvāri. Pašlaik likumprojekts tiek gatavots izskatīšanai 3. lasījumā.

Novērtējot kongresa norisi, 12. Saeimas deputāte, Sociālo un darba lietu komisijas sekretāre Silvija Šimfa atzīmēja, ka izskatītie jautājumi un diskusijas apliecina profesionālu atbildību par nozares turpmāko attīstību.

Kongresa laikā tika apsveikti Jauno zinātnieku konkursa dalībnieki, kā arī apbalvota Jauno zinātnieku konkursa uzvarētāja – LU absolvente Kristiāna Kalniņa. Otro vietu žūrijas vērtējumā ieguva RSU psiholoģijas bakalaura programmas absolvente Linda Lejiņa par pētījumu Kultūras dimensiju saistība ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju individuālo lietošanu dažādās pasaules valstīs. Trešo vietu ieguva Baltijas Starptautiskās augstskolas studente Jana Čuževska ar pētījumu Sakarības izpēte starp kriminālām attieksmēm pret vardarbību un personības iezīmēm vīriešiem. Konkursa uzvarētājai būs iespēja viesoties Eiroparlamentā un tikties ar Latvijas Eiroparlamenta deputātu Krišjāni Kariņu.

Kongresa noslēgumā tika prezentēti divi jauni RSU izdevumi – kolektīvā monogrāfija Veselības psiholoģija un mācību līdzeklis Konsultatīvā psiholoģija.

psihologijas-dienas09-rsu.jpg

Zinātniski praktiskā konference Personība un sabiedrība: pārskats par pētījumu rezultātiem notika 14. oktobrī, un tajā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieku, kas pārstāvēja gan RSU, gan citu augstākās izglītības iestāžu docētājus un studentus.

Konferences mērķis bija prezentēt Valsts pētījumu programmu (1. Biomedicīna sabiedrības veselībai (Biomedicine) apakšprojekta Nr. 5.8.2. Kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana aktivitātes: Jaunas tehnoloģijas Latvijas klīniskais personības tests izstrāde un pārnese tautsaimniecībā; ENABLE-LV - Latvijas sadaļa starptautiskam pētniecības un sadarbības projektam: Establishing the Net Attainable Benefits of Long-term Exercise, ENABLE. 2. Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV), Apakšprojekts Nr. 5.2.5.: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā) ietvaros RSU realizēto projektu rezultātus.

Konferencē pētnieki informēja par kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēti. Šīs tēmas kontekstā konferencē lielu interesi izraisīja pētnieku sniegtais ziņojums par aerobo fizisko aktivitāšu saistību ar kognitīvo funkcionēšanu.

psihologijas-dienas18-rsu.jpg

Konferences programmā bija iekļauts ziņojums par Latvijas klīniskā personības testa izveides gaitu un rezultātiem. Topošais tests sniegs iespēju diagnosticēt dažādus psihoemocionālos traucējumus, personības traucējumus un novērtēt vairākus indivīda funkcionēšanas aspektus, tāpēc šī testa izstrādei ar interesi seko gan psihologi, gan ārsti un funkcionālie speciālisti. Pēc ziņojuma noklausīšanās konferences dalībnieki diskutēja par testa struktūru un izmantošanas iespējām.

Trešā lielākā konferences tēma bija saistīta ar individuālo anomiju un personības vērtībām pārmaiņu laikā, kā arī Latvijas iedzīvotāju vērtību dinamiku. Pēc ziņojuma tika pārrunāts jautājums par Latvijas iedzīvotāju rīcības modeļiem pārmaiņu apstākļos.

Savukārt atklātās lekcijas bija domātas plašākam interesentu lokam. Doc. Jeļena Koļesņikova un maģistrante Gundega Rudzīte lekcijā Veselīga dzīvesveida sekmēšana un e-intervences sniedza iespēju uzzināt, kā jaunās tehnoloģijas var palīdzēt ikvienam cilvēkam mainīt veselības uzvedību, dzīvot veselīgāk. Doc. Jeļena Ļevina lekcijā Veselības uztvere un uzvedība, balstoties uz veselības uzvedības teorijām un jaunāko pētījumu rezultātiem, pastāstīja, kas sekmē veselības uzvedību. Lekcijās piedalījās vairāk nekā 50 interesentu, kas izmantoja iespēju uzdot jautājumus un paust savu viedokli par šīm tēmām. Ieskatu atvērto lekciju norisē sniedz lekciju prezentācijas, audioieraksts un foto.

Psiholoģijas dienas Latvijā notiek kopš2014. gada, un to rīkošanā aktīvi iesaistās Rīgas Stradiņa universitāte. Plašāka informācija par Psiholoģijas dienām šeit.