Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība

15. februārī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) Senāta zālē plkst. 14.00 noritēs grāmatas Medicīnas socioloģija atvēršanas svētki. Grāmatas zinātniskā redaktore, socioloģe un pētniece, RSU Humanitāro zinātņu katedras asoc. prof. un studiju kursa Medicīnas socioloģija vadītāja Dina Bite apvienojusi plašu autoru kolektīvu, kas radījis pirmo medicīnas socioloģijas tēmai veltīto grāmatu latviešu valodā.

medicinas_sociologija_vaks.jpg

Grāmata veidota kā mācību līdzeklis topošajiem ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem.

Socioloģijas kā zinātnes disciplīnas esence meklējama refleksijā par sabiedrībā iedibināto kārtību un indivīda un sabiedrības attiecībām. “Socioloģija nosauc vārdā pieņemtās vērtības, normas un tradīcijas, kurās sabiedrība dzīvo un pieņem par pašsaprotamām.

Balstoties uz socioloģiskās izpētes rezultātiem, iespējams īstenot precīzākas reformas un prognozēt sabiedrībā notiekošos procesus,”

akcentē asoc. prof. Dina Bite. Grāmata sniedz teorētisku un praktisku instrumentu kopumu sociālās vides izvērtējumam medicīnas un veselības aprūpes jomā Latvijā, tādēļ medicīnas socioloģijai veltītais pirmais izdevums latviešu valodā vērtējams kā nozīmīgs pagrieziens, lai meklētu saskares punktus un sadarbības mehānismus, ieviešot socioloģiskās zināšanas praksē.

Grāmatas autori 15 nodaļās pievērsušies medicīnas socioloģijas jautājumiem no dažādiem rakursiem. Asoc. prof. Dina Bite izdevumā definē socioloģijas zinātnisko nozīmi, medicīnas socioloģijas jēdziena vēsturiskos un mūsdienu aspektus un teorētiskās perspektīvas medicīnas socioloģijā un vienlaikus kā grāmatas zinātniskā redaktore pievēršas veselības un slimības tēmai dažādos dzīves cikla posmos un veselības aprūpes sistēmas analīzei.

Izdevuma sastādītāja, RSU Humanitāro zinātņu katedras vadītāja prof. Vija Sīle sadarbībā ar praktizējošo ārstu un kādreizējo RSU Humanitāro zinātņu katedras lekt. Gunti Ķilkutu grāmatā analizē komplementārās un alternatīvās medicīnas jautājumus, kā arī ārsta un pacienta attiecību raksturu. Filozofs un sociologs, RSU Humanitāro zinātņu katedras asoc. prof. Vents Sīlis aktualizē dzīvesstilu socioloģiskās interpretācijas tēmu, veselības uzvedības sociālo determinētību, kā arī analizē garīgo slimību interpretāciju socioloģijā.

RSU Komunikācijas fakultātes asoc. prof. Ritma Rungule iepazīstina ar socioloģisko pētījumu pieeju daudzveidību un galvenajām metodēm, kā arī risina sociālās nevienlīdzības, atstumtības un nabadzības problemātiku. Filozofs un pētnieks, RSU Humanitāro zinātņu katedras docētājs Uldis Vēgners pievēršas veselības un slimības jēdziena interpretācijai, invaliditātes un hronisko slimību tēmai, vienlaikus reflektējot arī par ķermeņa izpratni socioloģijā un slimības un sāpju pieredzi. Filozofs un pētnieks, RSU Humanitāro zinātņu katedras viespasniedzējs Andrejs Balodis risina kultūras jēdziena nozīmi socioloģijā, veselības aprūpē un medicīnā, vēstot arī par sociālo pārmaiņu un globālajiem procesiem veselības aprūpes jomā.

Mācību grāmatu Medicīnas socioloģija izdošanai sagatavojis RSU Izdevniecības un poligrāfijas nodaļas kolektīvs Teņa Niguļa vadībā. Nodaļas galvenā redaktore Aija Lapsa, literārās redaktores Inga Lievīte un Indra Orleja, datorgrafiķe Ilze Stikāne un vāka dizaina autors Egils Turss.

Grāmata pieejama veikalā RSU centrālajā ēkā, Dzirciema ielā 16.