Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Darbiniekiem
Pētniecība

Maija izskaņā Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ikgadējā darbseminārā tikās Latvijas augstskolu zinātņu prorektori un zinātnes departamentu vadītāji, kā arī politikas veidotāji, lai pārrunātu aktualitātes un iezīmētu nākotnes ieceres. Tradicionālā tikšanās ik reizi norit citā augstskolā, šādi dodot vārdu ikvienam Latvijas augstākās izglītības spēlētājam. Uzņemot kolēģus Stradiņa universitātē, RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa ne vien iepazīstināja ar RSU veikumu zinātnes attīstībā, bet arī gādāja, lai kolēģiem būtu iespēja augstskolu iepazīt gluži praktiski – Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (MITC) pieņemot simulētas dzemdības un Anatomijas muzejā zīmējot galvaskausu.

Pēc kārtas 18. Latvijas augstskolu zinātņu prorektoru un zinātnes departamentu vadītāju darbseminārs iesākās MITC – Baltijā lielākajā šāda veida simulāciju tehnoloģiju centrā, kur viesi apskatīja un izmēģināja pacientu simulatorus, dažādu klīnisko situāciju trenažierus, mulāžas un citus infrastruktūras elementus, kas palīdz topošajiem un esošajiem ārstiem un veselības aprūpes speciālistiem apgūt vai pilnveidot prasmes. Prorektori un zinātnes departamentu vadītāji ne vien piedalījās simulētās dzemdībās, bet arī atsvaidzināja iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, tādējādi nostiprinot savas prasmes.

Semināra otrā daļa noritēja RSU jaunajā Anatomijas muzejā, kas durvis apmeklētājiem vēra vien pērnvasar. Ievadot programmu ar prezentāciju par RSU zinātniskajiem sasniegumiem, prorektore A. Kiopa akcentēja: “MITC un Anatomijas muzejs labi akcentē Stradiņa universitātes vietu un lomu veselības aprūpes sistēmā – esam nozares zināšanu un kompetences centrs. Mūsu pamata darbības jomas un lielākā pētnieciskā jauda ir medicīnā un veselības aprūpes jomā. Ir kritiski svarīgi, lai veselības nozarei jau tuvākajā nākotnē būtu sava Veselības jomas valsts pētījumu programma un mēs varētu nodrošināt veselības nozarei nepieciešamās zināšanas un ekspertīzi. Līdzīgi kā citās nozarēs jau šobrīd ir specifiskas programmas valodas, kultūras, enerģētikas un aizsardzības jomā. COVID-19 krīze parādi cik svarīga ir ātra un uzticama ekspertīze, ko spējām nodrošināt”. Darbsemināra gaitā zinātņu prorektori kopā ar Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas speciālistiem pievērsās Latvijas zinātnisko institūciju dalībai un sekmībai ES ietvara programmā Apvārsnis Eiropa. Tāpat sanākušie skatīja Latvijas zinātnisko institūciju un zinātnes programmu iespējas atbalstīt zinātni un zinātniekus Ukrainā, un šeit, Latvijā. RSU šai ziņā strādā četros virzienos, atbalstot jau esošos un vēl tikai topošos studentus no Ukrainas, akadēmisko personālu un ar augstskolu nesaistītus Ukrainas civiliedzīvotājus.

Programmas prezentāciju un diskusiju daļa noslēdzās ar ekskursiju. Muzeja pamatā ir pirmā anatomijas mācību kolekcija Latvijā, kas izveidota anatomikumā 20. gadsimta 20.-30. gados un līdz muzeja atvēršanai kalpojusi tikai topošo mediķu skološanai. Muzeja direktores docentes Ievas Lībietes un Kaspara Zaltāna vadībā sanākušie viesi iepazina unikālo kolekciju, ieskatoties tajā, ko parasti redz vien anatoms vai ķirurgs. Tika pārrunāti arī muzejā esoši unikālie eksponāti, rīki un dati, un ar tiem saistītās pētījumu ieceres. Pasākumu noslēdza galvaskausa zīmēšanas meistarklase, neformālas diskusijas un emocionāla Latvijas un Ukrainas kultūras pieredze ar Katrīnas Gupalo dalību.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Banku augstskolas, Biznesa augstskolas Turība, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA, Daugavpils Universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes, Lutera Akadēmijas, Nacionālās Aizsardzības akadēmijas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Ventspils Augstskolas, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātnes padomes un Veselības ministrijas.