Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Pētniecība

Atzīmējot Latvijas un Kanādas diplomātisko attiecību atjaunošanas 25. gadadienu, kā arī gatavojoties gaidāmajām jubilejām – Kanādas proklamēšanas 150. gadadienai nākamgad un Latvijas simtgadei 2018. gadā –, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) sadarbībā ar Valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV un Kanādas vēstniecību aicina uz divu konferenču ciklu. 17. oktobrī norisināsies akadēmiskā konference Nacionālisma ētika un politika, savukārt 18. oktobrī – zinātniski praktiskā konference Integrēta sabiedrība: Kanādas un Latvijas pieredze.

Latvijas iedzīvotājiem ir raksturīga zems sabiedriskums un uzticēšanās citiem, arī politiskajam institūcijām. Bažas par indivīdu un sociālo grupu mijiedarbības iespējām izraisa arī etniska un lingvistiska daudzveidība. Politiskais un mediju diskurss šo problēmu raksturo ar jēdzienu sašķelta sabiedrība, kuru politiskā elite attiecīgi vēlas izglītot, vienot, saliedēt, integrēt. Kā veidojas indivīdu kopums – sabiedrība, nācija, valsts? Kāda nozīme nācijas veidošanās procesā ir kultūrai, sociālajam kontraktam, politiskajam struktūrām?

Uz akadēmisko konferenci Nacionālisma ētika un politika (17. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 17.30) Latvijas Zinātņu akadēmijā aicināti gan pētnieki, gan mediju pārstāvji. Kanādas un Latvijas zinātnieki tajā runās par nacionālisma un nācijas valsts teorētiskajiem aspektiem. Savukārt zinātniski praktiskajā konferencē Integrēta sabiedrība: Kanādas un Latvijas pieredze (Rīgas Stradiņa universitātes Senāta zālē (Dzirciema ielā 16) 18. oktobrī no plkst. 13.00 līdz 16.30) referenti pievērsīsies abu valstu praktiskajai pieredzei integrācijas un nācijas valsts veidošanas jomā. Uz šo konferenci laipni lūgti pētnieki, nevalstisko organizāciju, mediju pārstāvji un citi interesenti.

Konferenču darba valoda – angļu.