Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Pētniecība

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) noteikusi nozīmīgākos zinātnes sasniegumus Latvijā 2022. gadā. Konkursa uzvarētāju vidū teorētiskajās zinātnēs ir kolektīvā zinātniskā monogrāfija Latvijas spēks ilgi pastāvēt, kurā izpētīti Latvijas ekonomikas un sabiedrības izaicinājumi starptautiskā kontekstā un ieskicēti instrumenti viedās ekonomikas un sabiedrības attīstīšanai. Grāmatas tapšanā piedalījušies arī RSU zinātnieki, kuri darbojas psiholoģijas, socioloģijas, ekonomikas, statistikas un komunikācijas zinātņu jomā.

latvijas_speks_ilgi_pastavet_vaaks.jpg

No 2019. līdz 2021. gadam RSU pētnieki īstenoja trīs nacionāli reprezentatīvas sabiedrības viedokļu aptaujas, kuras ļāva noteikt sociāli ekonomiskās uzvedības un vērtību dinamiku Covid-19 krīzes ietekmē. Ir izdevies noskaidrot arī faktorus, kas ietekmē attieksmi pret veselības politiku un vakcināciju.

Pirmo reizi Latvijas sociālo zinātņu jomā pētnieki ir demonstrējuši vairākas statistiski nozīmīgas korelācijas starp respondentu sociāli ekonomisko pozīciju un viņu sociālo uzvedību, vērtībām un sociālās dzīves izvērtējumu. “Nodarbinātība valsts vai privātajā sektorā, darba ņēmēja vai darba dēvēja statuss ir tie mainīgie lielumi, kas politikas veidotājiem un pētniekiem obligāti jāņem vērā, prognozējot indivīdu uzvedību,” piebilst viens no monogrāfijas autoriem, RSU Komunikācijas fakultātes prof. Sergejs Kruks.

Pētījumā un monogrāfijas tapšanā piedalījušies arī Latvijas Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes/ Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pētnieki.
Kolektīvā monogrāfija ir publicēta arī angļu valodā ar nosaukumu The strength of Latvia for the long-term development. Galvenā redaktore – LZA akadēmiķe Baiba Rivža, atbildīgā redaktore – Ausma Mukāne.

LZA konkursā par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem kopumā tika vērtēti 55 pieteikumi: 16 – dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, 13 – materiālzinātnēs un inženiertehniskajās zinātnēs, 22 – humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs un četri – lauksaimniecības un mežzinātnēs. Divpadsmit darbi tika atzīti par konkursa uzvarētājiem.

“Latvijas Zinātņu akadēmija ir paveikusi lielu darbu, organizējot Latvijas zinātnes un pētniecības gada labāko sasniegumu konkursu un veicot pieteikto sasniegumu izvērtēšanu.

Priecē tas, ka konkursa uzvarētāji ir demonstrējuši Latvijas zinātnes un pētniecības augsto līmeni, rezultātu novitāti un to teorētisko un praktisko nozīmību,”

uzsver LZA prezidents Ivars Kalviņš.