Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

Projektā Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā , kura izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Baltijas Mediju izcilības centru, Latvijas žurnālisti devās pieredzes apmaiņā uz Igauniju.

KF_projekts_mediji01-lead.jpg

Ka atzīst grupas vadītāja Sigita Kirilka, vērtīga bijusi diskusija un pieredzes apmaiņa ar Igaunijas žurnālistiem un redaktoriem par migrācijas un migrantu tēmas atspoguļojumu medijos, kā arī par Igaunijas sabiedrības attieksmi un uztveri.

"Igaunijā žurnālisti par migrācijas tematiku raksta objektīvi. Gan rakstītajā tekstā, gan attēlu izvēlē nav vērojama stereotipizācija. Tas izdevies tāpēc, ka labi darbojas sabiedrisko mediju ombuds, kas ne vien analizē žurnālistu darbu, bet arī sniedz konkrētus ieteikumus, kā to pilnveidot," tā pēc Latvijas žurnālistu  brauciena uz Igauniju atzīst  grupas vadītāja Sigita Kirilka. "Mums šāds institūcijas nav, tāpēc ļoti svarīgi ir izveidot vadlīnijas, kā žurnālistiem atspoguļot sabiedrisku jutīgu tematiku, kas skar migrācijas jautājumus vai ir saistīta ar citām sociāli mazāk aizsargātām grupām," atzīst Sigita Kirilka.

KF_projekts_mediji02-lead.jpg

Latvijas žurnālisti apmeklēja arī  Igaunijas Sociālo lietu ministriju, lai iepazītos ar  patvēruma meklētāju un migrantu sociālā nodrošinājuma, iekļaušanas un izmitināšanas politiku un programmām. Kā atzīst Sigita Kirilka, Igaunijā ļoti daudz valsts institūcijām palīdz NVO sektors un brīvprātīgie, kas ikdienā veicina patvēruma meklētāju integrēšanos sabiedrībā. "Šī pieredze mums šķita ļoti efektīva, ko mēs varētu pārņemt  arī Latvijā," atzīst Sigita Kirilka.

Žurnālisti apmeklēja arī bēgļu izmitināšanas vietu un iepazinās ar ģimeni, kura sākusi savu biznesu – atvērusi kafejnīcu Tallinā.

Projekta ietvaros komandējumi uz citām valstīm turpināsies, un tas ļaus Latvijas žurnālistiem iepazīt gan dažādu valstu bēgļu politikas tiesisko un politisko ietvaru un programmas, gan žurnālistu darbu, kas skar migrācijas jautājumus.