Pārlekt uz galveno saturu

Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā

Projekta/līguma nr.
PMIF/7/2016/1/03
Projekta finansējums
108 273,00 EUR, tai skaitā PMIF finansējums 81 205,00 EUR, valsts budžeta finansējums 27 068,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.04.2017. - 31.12.2018.

Mērķis

Sniegt ieguldījumu trešo valstu valstspiederīgo integrācijā Latvijas sabiedrībā, uzlabojot masu mediju satura kvalitāti. Veidot sabiedrības izpratni un veicināt konstruktīvu dialogu starp dažādām sabiedrības grupām, nodrošinot masu informācijas līdzekļu profesionālās kvalitātes un satura daudzveidības uzlabošanos trešo valstu pilsoņu un ar migrāciju saistīto notikumu, problēmu, procesu atspoguļojumā

Apraksts

Projekta izpildi RSU nodrošina sadarbībā ar Baltijas Mediju Izcilības centru

Lai nodrošinātu projekta mērķa izpildi, tiks izstrādātas trešo valstu pilsoņu atspoguļojuma redakcionālās vadlīnijas un ētikas kodekss. 50 Latvijas nacionālo un vietējo mediju pārstāvji piedalīsies apmācību programmā, apgūstot kvalitatīvo žurnālistiku. Lai iepazītos ar trešo valstu pilsoņu integrāciju, izzinātu mediju praksi, paredzēti pieredzes braucieni uz 4 ES valstīm (10 žurnālistiem)

Projekta posmi

  • Priekšizpēte: masu mediju satura pētījums par trešo valstu valstspiederīgo atspoguļojumu pēc auditorijas lielākajos laikrakstos, žurnālos, TV kanālos, interneta ziņu portālos
  • Aptauja par mediju profesionāļu mācību vajadzībām par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju
  • Redakcionālās prakses un profesionālās ētikas vadlīniju (turpmāk arī “vadlīniju”) sagatavošana par trešo valstu valstspiederīgo atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos
  • Žurnālistu un citu trešo valstu valstspiederīgo atspoguļojumā iesaistīto mediju profesionāļu mācību plāna un programmas izveidošana
  • Žurnālistu un citu trešo valstu valstspiederīgo atspoguļojumā iesaistīto mediju profesionāļu apmācības
  • Diskusijas par redakcionālo vadlīniju un ētikas kodeksu
  • Žurnālistu ar augstākām zināšanām un praktisko pieredzi braucienu organizēšana un vadīšana
  • Projekta publicitātes nodrošināšana
  • Projektā iesaistīto masu mediju satura analīze
  • Projekta rezultātu apkopošana, noslēguma pasākuma un diskusijas organizēšana

Projekta aktualitātes

Pētījuma Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā secinājumi

RSU iepazīstina ar pētījumu par bēgļu atspoguļojumu Latvijas medijos

Diskusija par žurnālistu ētiku un redakcijas pieeju migrācijas jautājumu atspoguļošanā

projekts_zurnalistika_medijos03-lead.jpg

projekts_zurnalistika_medijos04-lead.jpg

projekts_zurnalistika_medijos02-lead.jpg

Latvijas žurnālisti iepazīst Dānijas žurnālistu pieredzi migrācijas tematikas atspoguļošanā medijos

projekts_zurnalistika_medijos00-lead.jpg

Baltijas studiju asociācijas (AABS) konferencē, kas 2018. gada maija beigās notika ASV, Stenfordas Universitātē, tika prezentēts RSU docētāju pētījums par migrācijas tematikas atspoguļojumu Latvijas medijos. Ar pētījuma datiem klātesošos iepazīstināja asoc. prof. Anda Rožukalne (centrā) un asoc. prof. Ilva Skulte (labajā pusē)