Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Tradicionālie pasākumi

Tā kā ik gadu marts visā pasaulē tiek dēvēts par Sociālā darba mēnesi un tiek svinēta Sociālā darba diena, arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Labklājības un sociālā darba katedra, kas izglīto sociālos darbiniekus, organizē un piedalās dažādās aktivitātēs.

Pasaules sociālā darba diena – 21. marts

Par Sociālā darba dienu Starptautiskā sociālo darbinieku federācija (International Federation of Social Workers, IFSW ) šogad noteikusi 21. martu, un šā gada tēma ir "Cienot dažādību, strādājam kopā".

sociala_darba_menesis_2023-rev.jpg

Starptautiskā sociālo darbinieku federācija ir starptautiska organizācija, kas pārstāv sociālos darbiniekus no 141 dalībvalsts, tostarp Latvijas.

Federācija aptver plašu darbības lauku, centrā izvirzot sociālā darba sekmēšanu un pilnveidošanu, centienos panākt labākus sasniegumus sociālā taisnīguma, cilvēktiesību un sociālās attīstības jomā. Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas satversmē teikts, ka

"sociālie darbinieki sniedz unikālu, profesionālu un ļoti nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā. Tie veicina ilgtspējīgus sociālos rezultātus, kas dod iespējas cilvēkiem un viņu kopienām sasniegt savu potenciālu šajā un nākamajās paaudzēs".

Lai to īstenotu, federācija ir izvirzījusi četrus galvenos uzdevumus.

Partnerība. Proaktīva iekšējās un ārējās sadarbības veidošana ar indivīdiem, kuri izmanto sociālā darba pakalpojumus, un viņu plašākām kopienām; nodrošināt, ka sociālo pakalpojumu sniedzēji atzīst cilvēkiem piemītošās stiprās puses un balstās uz tām, atbildot uz indivīdu, ģimeņu un kopienu cerībām un centieniem. Partnerattiecību veidošana, lai strādātu globālas solidaritātes labā, partnerībā ar citiem profesionāļiem un IFSW ietvaros.

Rīcība. Starptautiskas un reģionālas sadarbības veicināšana kopīgām mācībām un kopīgai rīcībai.

Politika. Tādas ētikas un politikas attīstīšana, kas vairo labāku sociālā darba praksi.

Aizstāvība. Iestāšanās par sociālo taisnīgumu indivīdu, grupu, pilsoniskajām un kultūras cilvēktiesībām valsts, reģionālajā un globālajā līmenī. Profesionālu sociālā darba vērtību, standartu, ētikas, cilvēktiesību, novērtēšanas, apmācības un atbilstošu darba apstākļu aizstāvība (Constitution of the International Federation of Social Workers).

Sociālā darba mēnesis RSU

Sociālā darba mēnesis RSU Labklājības un sociālā darba katedrā sāksies 7. martā ar Studentu dienu Rīgas Domes Labklājības departamentā. Rīga ir pašvaldība ar lielāko sociālo pakalpojumu klāstu un sociālā darba prakses iespējām studējošajiem. Labklājības departamenta darbinieki sniegs informāciju, kas varētu interesēt tieši studentus, tostarp, par darba iespējām Rīgas sociālajā sistēmā, kad saņemts augstākās izglītības diploms un sociālā darbinieka kvalifikācija.

Marta sākumā katedrā viesosies sociālā darba studenti un docētāji no Seilemas Valsts universitātes (Salem State University, ASV), līdz ar to 8. martā plkst. 10.00 – 12.15 gan RSU docētāji, gan studējošie laipni aicināti uz profesora Džonatana P. Keslera (Jonathan P. Kessler, ASV) lekciju Smadzenes, traumas un atkarība: trīskāršais drauds (The Brain, Trauma and Addiction: The Triple Threat), kas notiks Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Borisa Tetereva auditorijā.


Lekcijai būs iespēja pieslēgties arī tiešsaistē, Zoom platformā.

Dž. P. Keslers ir klīniskais sociālais darbinieks ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi, sniedzot klīniskā sociālā darba pakalpojumus, tostarp psihoterapijas privātpraksē. Pēdējos septiņus gadus viņš praktizē arī kā vadošais sociālais darbinieks, strādājot ar 17 – 22 gadus veciem jauniešiem, kam ir autiskā spektra traucējumi, un viņu ģimenēm.

Savukārt 15. martā plkst. 13.00 – 15.00 Borisa Tetereva auditorijā viesstudenti un docētāji tiksies ar Labklājības un sociālā darba katedras docētājiem un studentiem domu un pieredzes apmaiņā par sociālā darba izglītības un prakses jautājumiem.

Par sociālā darba aktualitātēm diskutēs konferencēs

RSU Zinātnes nedēļā 30. martā starptautiskajā konferencē Sabiedrība. Veselība. Labklājība ar saviem pētījumiem un atziņām par kopienas sociālo darbu, inovācijām un pārmaiņu vadību, par sociālo darbu ar patvēruma meklētājiem, par digitalizāciju sociālā darba izglītībā un praksē dalīsies sociālā darba izglītības, pētniecības un prakses jomas speciālisti no Slovākijas, Lietuvas, Portugāles, Īrijas, ASV un Latvijas.

Konferences plenārsēdes galvenos referātus lasīs sociālo zinātņu doktore sociālajā politikā un sociālajā darbā, Jiveskiles Universitātes (Somija) sociālā darba profesore Aila Līna Matīsa (Aila Leena Matthies) un Seilemas Valsts universitātes (ASV) profesore, Fulbraita stipendiāte, RSU viesprofesore Zouī Keslere (Zoë Kessler).

Sociālā darba mēnesis noslēgsies ar dalību Rīgas Domes Labklājības departamenta rīkotajā konferencē Ēnu cilvēki III. Sociālais darbs un cilvēkkapitāls.

Pasaules sociāla darba diena ir kā šīs nozares vienotības stiprināšanas akcija. Tā atkal un atkal atgādina par šīs profesijas kā sociālās kustības plašumu, iestājoties par pārmaiņām sabiedrībā, lai vairotu cilvēku labklājību, kā arī ekonomisko, vides un sociālo taisnīgumu.

Raksta autore:
RSU maģistra studiju programmas Sociālais darbs direktore,
Labklājības un sociālā darba katedras vadītāja Dr. phil. Lolita Vilka