Pārlekt uz galveno saturu
Uzņemšana
Studentiem
Skolēniem

2014. gadā izveidotā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) kopīgā bakalaura studiju programma Medicīnas inženierija un fizika apliecina, ka būtisks RSU darbības virziens ir starpdisciplināra sadarbība starp augstskolām gan studiju, gan pētniecības jomā. "Šāda sadarbība, kad katra augstskola studiju procesam dod savai specializācijai atbilstošu dziļi profesionālu un kvalitatīvu pienesumu, ir ļoti perspektīva," uzskata Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras vadītājs Oļegs Sabeļņikovs, kurš ir šīs studiju programmas vadītājs no RSU puses.

Kāpēc tika izveidota kopīga RTU un RSU studiju programma Medicīnas inženierija un fizika?

Šo programmu RTU īstenoja jau sen, bet citādā formātā. Tā kā medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierim ļoti labi jāpārzina gan medicīna, gan tehniskās zinātnes un RSU var piedāvāt kvalitatīvu medicīnas izglītību, tika sākta sadarbība ar mūsu augstskolu par medicīnas studiju kursu docēšanu.

Kāds ir RSU pienesums studiju programmai?

RSU realizē 10 % no kopējās programmas, piedāvājot ar medicīnu saistītus studiju kursus, tādus kā anatomija, fizioloģija, šūnu bioloģija, veselības ekonomika, darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība, medicīnas iekārtas, instrumenti un to lietojums, medicīnas ētika, medicīnas terminoloģija angļu valodā. Mēs piedāvājam arī daudz praktisko nodarbību, un studenti īpaši novērtē iespēju redzēt, kā slimnīcās darbojas medicīnas iekārtas, kādas ir lietotāju – medicīnas personāla un pacientu – atsauksmes. Šādā veidā var labāk izprast, kā uzlabot, mainīt iekārtas, lai tās būtu lietotājam draudzīgākas.

Kādus speciālistus sagatavo programma?

Studiju programma sagatavo medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierus, kas var strādāt zinātnē, ražošanā, medicīnas iekārtu apkopšanā slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs, arī kā medicīnas iekārtu izplatītāji. Viņi pārzina visdažādākās medicīnas iekārtas, sākot ar parastiem skalpeļiem un beidzot ar vissarežģītākajām radioloģijas iekārtām. Studijas var turpināt RTU maģistrantūrā, kur var specializēties kādā noteiktā virzienā.

Vai medicīnas iekārtu inženieri ir pieprasīta specialitāte darba tirgū?

Speciālistiem ir plašas darba iespējas, jo medicīnas tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un tiek izmantotas arvien vairāk. Medicīna kļūst arvien tehniskāka, bet medicīnas iekārtas – arvien sarežģītākas. Neviena moderna slimnīca mūsdienās nav iedomājama bez medicīnas tehnoloģijām. Medicīnā arvien vairāk ienāk starpdisciplināri aspekti, kur, veicot kopīgus uzdevumus, satiekas dažāda profila speciālisti, tajā skaitā arī inženieri. Modernajā medicīnā ārstam ļoti daudz palīdz tehnoloģijas, līdz ar to ir svarīgi, lai tehnika būtu perfektā stāvoklī.

Latvijas medicīnas inženieri strādā ne tikai mūsu slimnīcās, medicīnas iekārtu pārstāvniecībās, laboratorijās, bet arī starptautiskās institūcijās.

Es noteikti aicinātu jauniešus, kurus interesē eksaktās zinātnes, padomāt par šo profesiju, kura nākotnē kļūs arvien pieprasītāka, turklāt tā piedāvā daudzveidīgas specializācijas iespējas.

Kopīgā studiju programma tiek īstenota jau trīs gadus. Kā jūs vērtējat programmas virzību?

Studenti noteikti iegūst no divu augstskolu sadarbības – tas ir ne tikai mans, bet arī studentu viedoklis. Viņi novērtē to, ka specializētos studiju kursus docē savas jomas profesionāļi, kas dod gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Tieši praktisko iespēju padziļināti pētīt un redzēt medicīnas iekārtas darbībā ārstniecības iestādēs daudzi studenti atzīst kā vērtīgāko, ko sniedz RSU.

Kopīgā medicīnas inženierijas programma ir unikāla Latvijā un arī Baltijā. Interese no studētgribētājiem par studiju programmu ir liela, konkurss ir apmēram divi trīs pretendenti uz vienu studiju vietu. Kopš studiju programma ir kopīga RSU un RTU, interese no topošo studentu puses ar katru gadu palielinās. Programmai tikai nākamgad būs pirmie absolventi – apmēram 20 speciālisti. Pārējos studiju gados mācās aptuveni 30 – 50 studentu.

Vai pa šo laiku ir radušies ierosinājumi pārmaiņām studiju programmā?

Mēs nepārtraukti uzlabojam studiju plānojumu, ņemot vērā studentu un docētāju ieteikumus. Studiju programmai ir kvalitātes padome, kurā no RSU puses ir Medicīnas fakultātes dekāns prof. Guntis Bahs un es kā programmas vadītājs. Gadā vairākas reizes sanākam kopā un risinām aktuālos jautājumus, arī par studiju satura uzlabošanu.

Vai ir vēl citi sadarbības plāni ar RTU?

Pašlaik ejam dziļumā – uzlabojam mūsu kopīgo programmu. Plānā ir kopīgs Erasmus sadarbības projekts medicīnas inženierijā, tāpat arī sadarbība zinātnē.

Kristaps Paļskis, studiju programmas Medicīnas inženierija un fizika 3. kursa students: "Studiju programmu Medicīnas inženierija un fizika izvēlējos tāpēc, ka skolā man padevās un interesēja eksaktie priekšmeti, tāpat arī aizrāvos ar elektroniku. Savā izvēlē neesmu vīlies, studijas ir interesantas un aptver visus šīs profesijas daudzveidīgos aspektus. Studiju gaitā mani ir ieinteresējuši arī medicīniskie studiju kursi – anatomija un fizioloģija. Man un arī citiem kursabiedriem īpaši vērtīgs bija RSU docētāja Oļega Sabeļņikova studiju kurss Medicīnas instrumenti, iekārtas un sistēmas, to pielietojums, kura praktiskā daļa notika P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, kas lielākajai daļai studentu bija pirmā saskarsme ar reālo vidi slimnīcā. Šeit redzējām, kā darbojas visas medicīnas tehnoloģijas, par kurām bijām teorētiski mācījušies, runājām ar ārstiem par to, ko vajadzētu uzlabot, kas iekārtās palīdz vai traucē darbā. Šogad sāku strādāt par elektronikas inženieri Latvijas Onkoloģijas centrā, un man ir jāatzīst, ka studijas ir devušas stingru pamatu, lai varētu būt labs speciālists."

Studiju programma "Medicīnas inženierija un fizika"