Pārlekt uz galveno saturu
Mirklis ar studentu
Studentiem

Emma Hjellstadli (Emma Kjellstadli) ir 22 gadus veca medicīnas studente no Norvēģijas, kura nupat sākusi 3. studiju semestri Rīgas Stradiņa universitātē (RSU). Emma kopš vidusskolas aktīvi iesaistās politikā. Jauniete vairākus gadus darbojās Ferderes (Færder) pašvaldības padomē, kas atrodas netālu no Tensbergas (Tønsberg). Studējot medicīnu, Emmas interese par politiku nav zudusi, tādēļ viņa pievienojās biedrībai Feministi Rīgā un šobrīd ir biedrības prezidente.

Kas tevi pamudināja iesaistīties politikā?

Katru gadu skolā viesojās politisko partiju pārstāvji. Pievienojos partijas jauniešu organizācijai, aktīvi piedalījos sanāksmēs, līdz nonācu valdē. Mūs uzrunāja galvenās partijas pārstāvji, lai uzzinātu, vai kādam būtu interese darboties vietējā pašvaldībā. Pateicoties degsmei, izdevās ieņemt ļoti augstu amatu. Togad mani ievēlēja padomē, kur es strādāju divus gadus.

emma_2.jpgUzraksts uz plakāta: "Rokas nost no abortu tiesiskā regulējuma!" Foto no privātā arhīva

Vai esi apsvērusi domu veidot karjeru politikā?

Karjeru politikā neplānoju, mani vienmēr ir interesējusi medicīna. Ja medicīna tik ļoti neaizrautu, iespējams, izvēlētos ar politiku saistītu jomu.

Kā nonāci biedrībā Feministi Rīgā?

Par biedrību uzzināju no paziņas, kura arī mācās RSU. Viņa nāk no manas dzimtās puses Norvēģijā, tāpēc zināja, ka politika mani interesē. Teica, ka biedrība Feministi Rīgā meklē jaunus biedrus. RSU sāku mācīties mēnesi pirms pandēmijas, tādēļ vēl nebiju īsti iepazinusi studentu dzīvi, par šo biedrību nezināju. Taču izlēmu piedalīties, un mani ievēlēja par prezidenti. 

Kādi ir galvenie biedrības Feministi Rīgā mērķi?

Viens no mūsu mērķiem ir uzrunāt vairāk cilvēku un iepazīstināt ar mūsu darbu. Cits mērķis ir izveidot drošības ceļvedi, kas paredzēts jaunajiem studentiem. RSU Iepazīšanās nedēļā (Orientation week) jaunie studenti saņem studiju ceļvedi. Mēs savā ceļvedī gribam iekļaut punktus par izvarošanu, seksuālo vardarbību, homofobiju, rasismu un seksismu, kā arī informāciju par to, kur vērsties un ko darīt, ja saskaras ar diskrimināciju. Kopā ar Ārvalstu studentu asociāciju (International Student Association) izstrādājam atsevišķu ceļvedi, jo informācijas ir daudz un vienā ceļvedī to visu iekļaut nevaram.

Kādas sociālās aktivitātes ir ieplānotas?

Katru semestri cenšamies organizēt pāris pasākumu. Mūsu galvenais mērķis ir piesaistīt cilvēkus, diskutēt, tādējādi vairojot izpratni par tēmām, kas, iespējams, nav acīm redzamas visiem. Vēlamies informēt par feminismu un panākt, ka sabiedrība no šī vārda nebaidās. Pastāv stereotips, ka feministes ir savādas būtnes, kuras necieš vīriešus. Gribam parādīt, ka feministi ir normāli cilvēki.

Lielākā daļa sabiedrības pārstāvju, ņemot vērā viņu uzskatus un viedokli, ir feministi. Vēlamies iedrošināt visus katram pašam definēt feminismu. Tāpēc jau neviens uzreiz nekļūst radikāls. Tu vari izvēlēties, kāds feminists būsi.

emma_1.jpg

Pastāsti, lūdzu, par pasākumu 8. martā!

Guvām iedvesmu no starptautiskās tēmas, kas šogad ir: "Izvēlies izaicināt!". Pielāgojām šo tēmu savām interesēm, galvenā uzmanība tiks pievērsta neobjektivitātei medicīnā.

Gribam izskaust neobjektivitāti medicīnā, jo tā var būt nāvējoša.

Sievietēm bieži vien pāragri nosaka diagnozi par garīgās veselības traucējumiem, tāpat sievietēm ir divreiz lielāks risks nomirt no sirdslēkmes nekā vīriešiem. Slimnīcās ārsti nespēj laicīgi noteikt diagnozi sievietēm, kurām ir sirdslēkme, jo simptomi izpaužas atšķirīgi, tādēļ tos var neatpazīt.

emma_flyer2.png

Teksts attēlā: 8. marts – Starptautiskā sieviešu diena. ŠĀ GADA IZAICINĀJUMS. 2021. gadā mēs radām izaicinājumu neobjektivitātei, stereotipiem un vēršam sabiedrības uzmanību uz dzimumu identitāti

Līdz 19. gs. 90. gadiem sievietes bieži netika iekļautas klīniskajos pētījumos. Rezultātā medicīnas jomas speciālisti tik labi nepārzina vai nespēj atpazīt simptomus, kas raksturīgi sievietēm. Mēs, medicīnas studenti, mūsu pašu labad vēlamies mainīt pastāvošos stereotipus un uzskatus. Dažreiz pat mūsu docētāji ir neobjektīvi un viņiem nav taisnība. Vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību un mudināt pašiem izvērtēt mācīto.

Pastāv viedoklis, ka zinātnē nav vietas indivīda viedoklim vai jūtām, visu nosaka fakti. Cilvēki pamato faktus un pētījumus izvēlē, ko veic kā indivīdi, kas var kļūdīties vai būt neobjektīvi. Tātad objektivitātes trūkums vai vide iespaido zinātni.

Tu vai tavi kursabiedri ir saskārušies ar objektivitātes trūkumu, aizspriedumiem? 

Daži studenti teica, ka ģenētikas nodarbībās esot stāstītas dīvainas lietas, piemēram, ka melnādainās sievietes sāpes izjūt citādi nekā baltādainās sievietes. Šādi aizspriedumi nodara daudz ļaunuma. Par to runājot, vēlamies raisīt diskusiju par stereotipiem ikdienā – kā varam tos apgāzt un veicināt aktīvu līdzdalību. Arī mums ir stereotipiski priekšstati. Gribam mudināt cilvēkus aizdomāties par to, kā tos mainīt. 

Lūdzu, pastāsti par pasākuma norisi!

Organizēsim seminārus, runāsim par problēmām un uzsāksim diskusiju. Vēlamies, lai cilvēki iesaistītos, dalītos pieredzē un radītu jaunas idejas.

Plašāka informācija (angļu valodā)

Everybody was telling me there was nothing wrong (BBC, 29 May 2018) 
Video: Bias In Medicine (Last Week Tonight with John Oliver, 19 Aug 2019) 
Heart attack gender gap is costing women's lives (British Heart Foundation, 30 September 2019) 
The female problem: how male bias in medical trials ruined women's health (The Guardian, 13 Nov 2019)