Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem

Dziļās sērās paziņojam, ka šā gada 26. oktobrī miris Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Aroda un vides medicīnas katedras emeritētais profesors Jānis Indulis Dundurs (1942–2021). Viņš bija nostrādājis RSU 45 gadus – no 1976. gada līdz savai aiziešanai. Prof. Jānis Dundurs ir bijis lielisks, draudzīgs un atsaucīgs darbabiedrs, studentu iecienīts profesors, atzīts speciālists vides zinātnē, krietns ģimenes tēvs.

RSU J. Dundurs ir veicis ļoti lielu mācību, metodisko un organizatorisko darbu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, izstrādājis lekciju un praktisko nodarbību kursus dažādos higiēnas, cilvēka ekoloģijas, vides zinātnes, darba veselības studiju kursos visu fakultāšu studentiem.

Liels ir profesora ieguldījums Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes darbībā, strādājot Valsts pārbaudījumu un Pētniecības projektu novērtēšanas komisijā. J. Dundurs ir pilnveidojis Ārvalstu studentu nodaļas studentu apmācību, uzrakstot vairākus bukletus par teorētiskajiem jautājumiem un metodiskajiem norādījumiem praktiskajām nodarbībām, kā arī ir autors mācību grāmatai Environmental and Occupational Medicine. Textbook for foreign students.

jdundurs.jpgProf. Jānis Dundurs

J. Dundura zinātniskais darbs galvenokārt saistīts ar vides piesārņojumu un riska faktoriem veselības aprūpes iestādēs un citās darba vidēs. Viņš ir publicējis vairāk nekā 150 zinātnisko darbu, uzrakstījis zinātnisko monogrāfiju Environment and Health, ir līdzautors katedras docētāju izdotajai grāmatai Vides veselība.

Profesors ir bijis Latvijas Standarta Tehniskās komitejas par troksni un vibrāciju eksperts, līdzdalībnieks Internacionālajā Akustikas un Vibrācijas institūtā (International Institute of Acoustics and Vibration), Rīgas Domes ārštata pieaicinātais eksperts vides trokšņa un vibrācijas jautājumos, kā arī Radiācijas Drošības centra ekspertu atestācijas komisijas loceklis. J. Dundurs ir viens no Latvijas Akustiķu Apvienības dibinātājiem 1997. gadā. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību profesora Jāņa Dundura ģimenei.

RSU Aroda un vides medicīnas katedras vadītāja 
profesore Maija Eglīte

2021. gada 27. oktobrī