Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Absolventiem
Studentiem

Latvijas Nacionālajā enciklopēdijā, kuras drukātais sējums Latvija tika atklāts 18. oktobrī, sešas nozares izstrādātas Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docētāju vadībā. Profesora Jāņa Vētras, Eiropas studiju fakultātes dekāna profesora Andra Sprūda, Juridiskās fakultātes asociētā profesora Alda Lieljukša, Komunikācijas fakultātes dekānes profesores Andas Rožukalnes, docenta Klāva Sedlenieka un lektores Ditas Rietumas vadībā veidoti tādu nozaru šķirkļi kā medicīna, starptautiskās attiecības, iekšējā drošība, jurisprudence, komunikācijas zinātne, sociālā antropoloģija un kino. Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors ir vēsturnieks, RSU docētājs Valters Ščerbinskis.

Plašāka informācija

Nacionālā enciklopēdija ir unikāls projekts, un darbs pie šī nozīmīgā zināšanu resursa latviešu valodā sākts 2014. gadā. Populārzinātniskajā izdevumā būs atrodami šķirkļi par Latvijas dabu, vēsturi, izglītību, kultūru, zinātni, valsts iekārtu un pārvaldi, tautsaimniecību un citiem jautājumiem. Visaptveroša enciklopēdija elektroniskajā vidē kļūs pieejama šā gada 18. decembrī.

Drukāto sējumu veido 864 lapas, tajā ir apkopoti vairāk nekā 250 šķirkļi un ietvertas vairāk nekā 1000 ilustrācijas.

NE_FB_03.jpg