Natālija Šilova mierā nevar nosēdēt un ir gatava jauniem izaicinājumiem Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Intervijas

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Zobārstniecības fakultātes 4. kursa studente Natālija Šilova 2017. gadā bija Studējošo pašpārvaldes vadītāja. Otrreiz viņa šim amatam nepretendēja, jo grib visu uzmanību veltīt studijām un zobārstniecības prasmju pilnveidošanai.

Nākamajā gadā pašpārvaldes vadītāja pienākumi būs nodoti Lindas Skulmes rokās, tāpēc Natālija grib atrast sev jaunu izaicinājumu, lai nebūtu garlaicīgi. Viņa neprot sēdēt, rokas klēpī salikusi. Natālija Šilova rosās, dara un uz vietas nestāv.

Natalija_Silova_2017_03-lead.jpg

Natālija Šilova piedalās Latvijas studentu apvienības diskusijā par aktuāliem augstākās izglītības jautājumiem Studentu līderu forumā. Foto no Studentu līderu foruma arhīva

Tuvojoties jaunam gadam, mēs parasti izvērtējam pagājušo gadu. Kāds jums ir bijis 2017. gads?

Šis gads pagāja ļoti ātri, bija intensīvs un, manuprāt, veiksmīgs. Es zināju, ka vadīt Studējošo pašpārvaldi būs liels izaicinājums, taču tas bija lielāks, nekā gaidīju. Patīkami, ka tomēr tiku galā ar šo izaicinājumu. Labi vai slikti – to lai vērtē studenti un pašpārvaldes biedri!

Kas pašlaik – gada beigās – notiek Studējošo pašpārvaldē?

Decembrī pašpārvaldē strādā divas valdes. Jaunā valde mācās no vecās, t. i., no mums, un pārņem darbus, kas jāturpina.

Pabeidzam dažādus darbus un projektus. Piemēram, viens no projektiem ir Studējošo pašpārvaldes vēstures stūrīša izveidošana Dzirciema ielā 16. Tas ir neliels solis pretī pašpārvaldes 25 gadu jubilejai, kas būs 2018. gadā.

RSU_Natalija_Silova_2017Kad pagājušajā gadā pretendējāt uz Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu, droši vien jums bija idejas, ko gribat realizēt. Vai plānoto izdevās izdarīt?

Jā, man bija daudz mērķu. Priecājos, ka Vecrīgā Palasta ielā atvērām plašu mācību un atpūtas telpu RSU studentiem, kur notiek semināri, pasākumi u. tml. Liels darbs bija gatavošanās RSU rektora vēlēšanām. Bija jāsavāc 24 studentu pārstāvji, kuri būtu gatavi diskutēt pirms rektora vēlēšanām un meklēt labāko kandidātu.

Ko jūs sagaidāt no jaunā rektora prof. Aigara Pētersona, kurš savus pienākumus sāks veikt 2018. gada 1. janvārī?

Es ļoti gribētu, lai mēs skatītos uz kvalitāti, nevis studentu kvantitāti. Mums ir jānotur un jāpaaugstina prasības studentiem, lai, pabeidzot studijas, viņi būtu labi savas jomas profesionāļi. Protams, jāturpina attīstīties, un nevajag baidīties no studentu atbiruma, jo vajag rēķināties un strādāt ar tiem studentiem, kuri universitātē paliek un kas savu vietu te ir izcīnījuši.

Kas bija grūtākais, veicot pašpārvaldes vadītājas pienākumus?

Visgrūtāk bija koordinēt cilvēkus. Atceros savas pirmās darba nedēļas šoku, ka valdē, kas ir mana komanda, ir divpadsmit cilvēku, un par katru man ir jāzina, kādi ir viņa amata pienākumi, kā viņam klājas un kā viņš šodien jūtas, turklāt tam visam pa vidu jāaptver, kas man pašai ir jādara pašpārvaldes priekšsēdētāja amatā. Tas bija ātrais kurss cilvēku vadīšanā.

RSU_Natalija_Silova_Janis_Gardovskis_2017.png

Pie RSU centrālās ēkas 2017. gada augustā Studējošo pašpārvaldes pirmkursnieku semināra ZGI atklāšanas dienā. No kreisās: projekta vadītājs Dāvids Orlovs, Natālija Šilova, semināra talismans zaķis un RSU rektors Jānis Gardovskis. Foto no SP arhīva

Nozīmīgākais, kas tika padarīts Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētājas amatā kopā ar savu komandu?

Esam panākuši, ka, sākot ar nākamā gada 1. februāri Dzirciema ielas 16 1. stāva bibliotēka būs vaļā septiņas dienas nedēļā divdesmit četras stundas katru dienu. Tur jau kopš 2016. gada septembra ir pieejamas divas pašapkalpošanās iekārtas, kurās studenti var izsniegt sev grāmatas, apskatīt lietotāja kontu, vienu reizi pagarināt atdošanas termiņu, kā arī nodot paņemtās grāmatas.

Nozīmīgs jautājums, ko izdevās atrisināt, RSU Studējošo pašpārvaldei sadarbojoties ar Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, bija izmaiņas zobārstu sertifikācijas kārtībā. Pateicoties mūsu darbam, ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos nr. 943, kas nosaka ārstniecības personu (ārstu, zobārstu utt.) sertifikāta iegūšanas kārtību.

SP_Natalija_Silova_2017-lead.jpg

Studējošo pašpārvaldes valdes locekļi pašpārvaldes padomes vēlēšanu noslēguma pasākumā 2017. gada 17. novembrī. Natālija Šilova stāv otrajā rindā ceturtā no labās. Foto no SP arhīva

Labākā mācība, kas tika gūta šajā amatā?

Es jau pirms tam pašpārvaldē biju apguvusi, taču priekšsēdētājas amatā par to tikai vēlreiz pārliecinājos – nedrīkst baidīties runāt, ja tev ir idejas un iebildumi. Un ir jāsaka tā, lai tevi sadzirdētu, īpaši tad, ja ir iebildumi.

Otra mācība – ir jābūt atklātai. Ja ir kādas nesaskaņas vai kaut kas neizdodas, noteikti ir jāsatiekas un jāizrunājas. Komunikācija aci pret aci ir ļoti svarīga!

Natalija_Silova_2017_01-lead.jpgVai gribējāt vēlreiz pretendēt uz šo amatu?

Vasaras sākumā man bija doma, ka es varētu šim amatam pretendēt vēl vienu reizi, taču izvērtēju savas iespējas un nolēmu nākamgad vairāk laika veltīt studijām un profesionālo prasmju nostiprināšanai zobārstniecībā.

Kas šajā gadā palika nepadarīts pašpārvaldes vadītājas amatā?

Viens darbiņš, ko solīju izdarīt, bet nesanāca realizēt, bija atbilstošas telpas atrašana Komunikācijas fakultātes studentu foto studijai. Viņiem ir foto studija Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, taču šī telpa sākotnēji ir paredzēta medicīnas māsu izglītošanai. Tikai tāpēc, ka telpa netika izmantota, to atdeva foto studijai. Es biju plānojusi, ka telpu atdosim medmāsām, bet foto studiju izveidosim Dzirciema ielā 16, bet, kad sāku strādāt vadītājas amatā, ātri vien sapratu, ka universitātē trūkst telpu, tāpēc šo solījumu diemžēl nevarēju izpildīt.

Studējošo pašpārvaldes jaunā vadītāja būs studiju programmas Fizioterapija 3. kursa studente Linda Skulme. Ko novēlat jaunajai vadītājai?

Es viņai novēlu izturību, jo šis amats nav viegls, un atcerēties, ka viņa ne tikai pārstāv visus RSU studentus, bet arī strādā kopā ar viņiem, un šajos cilvēkos ir jāieklausās.

Starp citu, topošais fizioterapeits vēl nekad nav bijis Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja amatā, tā ka Linda noteikti ienesīs jaunas vēsmas pašpārvaldē.

Kā jūs svinēsiet Ziemassvētkus?

Ziemassvētkus svinu kopā ar ģimeni. Šogad sanāksim kopā aptuveni piecpadsmit radinieki. Būs eglīte, svinīgās vakariņas un aizrautīgas sarunas. Šogad es studiju un darba dēļ maz esmu bijusi kopā ar savējiem, tāpēc gribēsies ar visiem no sirds izrunāties.