Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

17. aprīlī notika Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras rīkotā olimpiāde Zelta āmuriņš 2019. Tā tika organizēta ar Neiroloģijas attīstības fonda, Latvijas Neirologu biedrības un Rīgas Stradiņa universitātes studējošo pašpārvaldes atbalstu. Zelta āmuriņš ir ikgadējs notikums un tas pulcē studentus no 4. līdz 6. kursam, kuriem ir padziļināta interese par neiroloģijas un neiroķirurģijas jomu. Šogad olimpiādē piedalījās 38 studenti. Viņu vidū īpaši tika uzslavēti četri ceturtā kursa studenti, kas jau izrāda lielu interesi par neiroloģiju, lai gan Medicīnas fakultātē šis priekšmets tiek apgūts tikai piektajā studiju gadā.

Pasākuma ievaddaļā uzrunu teica četri olimpiādes goda viesi. Kā pirmā veiksmi studentiem novēlēja RSU Medicīnas fakultātes dekāne asoc. prof. Jana Pavāre. Viņai sekoja iedvesmojoši vārdi dalībniekiem no ikgadējiem olimpiādes organizētājiem – RSU Neiroloģijas un Neiroķirurģijas katedras vadītāja prof. Andreja Millera, RSU neiroloģijas un neiroķirurģijas studentu zinātniskā pulciņa mentores asoc. prof. Evijas Miglānes un  RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras docenta Kaspara Auslanda.

Olimpiāde sastāvēja no trim daļām: pirmā bija testa daļa, tai sekoja klīnisko uzdevumu daļa, savukārt trešā jeb noslēpumainā daļa bija veltīta studentu erudīcijas un izdomas pārbaudei. Olimpiādes uzdevumus sagatavoja RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras mācībspēki, uzdevumu izstrādē iesaistot arī neiroloģijas un neiroķirurģijas rezidentus. Dalība olimpiādē bija anonīma – studentiem tika piešķirti segvārdi ar neiroanatomiskām struktūrām (cauda equina, n.opticus u. c.). Segvārdi tika atšifrēti tikai tad, ja tika iegūta godalgota vieta.

Rezultātā tika noskaidroti atjautīgākie, zinošākie un erudītākie studenti neirozinātņu sfērā. Tika piešķirta 1.–3. vieta absolūti labāko rezultātu ieguvējiem, kā arī atsevišķi tika sveikti katra kursa labākie studenti.

Zelta āmuriņš 2019 laureāti

  • 1. vieta – Mārtiņš Vaivads, 6. kurss
  • 2. vieta – Agnese Gaibišele, 6. kurss
  • 3. vieta – Vlada Meļņikova, 6. kurss

Vislabāko rezultātu 4. kursa studentu vidū uzrādīja Sabīne Teifurova, bet 5. kursa studentu vidū labākā bija Violeta Žukova.

Visi laureāti saņēma dažādas balvas, bet trīs vislabākjiem studentiem būs iespēja doties uz pilnībā apmaksātu Neirologu vasaras skolu, ko finansē Neiroloģijas attīstības fonds. Savukārt pirmās vietas ieguvējam prof. E. Miglāne pasniedza simbolisko Zelta āmuriņu, novēlot, lai tas kalpo turpmākajās ārsta gaitās.

Paldies visiem dalībniekiem un tiekamies Zelta āmuriņā 2020!