Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

31. martā noslēdzās četrus gadus īstenotais starptautiskais projekts OnBoard-Med: Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping, kura galvenais mērķis bija saskaņot un attīstīt profesionālās apmācības studiju kursus ārstniecības, neatliekamās palīdzības un darba drošības prasmju pilnveidei Baltijas jūras kuģniecībā, kā arī attīstīt pārrobežu sadarbību starp medicīnas un jūras transporta institūcijām. Rīgas Stradiņa universitāti projektā pārstāvēja Māszinību un dzemdību aprūpes katedra.

Projektā iesaistītās augstskolas no Somijas, Latvijas, Igaunijas un Ālandu salām no 5. līdz 8. martam Turku Lietišķo zinātņu universitātē (Turku University of Applied Sciences) Somijā tikās projekta noslēguma seminārā Nākotnes prasmes un apmācība uz kuģa, kas veltīts medicīnas darbinieku, jūrniecības speciālistu sadarbībai un sagatavošanai, medicīniskās palīdzības sniegšanai uz kuģiem.

Semināra laikā nozares profesionāļi no Somijas, Dānijas un Norvēģijas gan dalījās pieredzē, gan savā redzējumā par nākotnes prasmēm medicīniskajā aprūpē un darbam uz kuģiem. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar projekta līderi – Turku Lietišķo zinātņu universitāti – un Latvijas Jūras akadēmiju, 6. martā noslēguma seminārā tiešsaitē varēja piedalīties abu augstskolu studenti, docētāji un citi interesenti.

OnBoard-Med projekta partneru noslēguma klātienes tikšanās dienas kārtībā notika arī intensīvs darbs trīs projekta darba grupu ietvaros: ārkārtas situāciju vadība, jūras medicīniskā aprūpe uz klāja, darba drošība uz kuģa. Darba grupu mērķis bija projekta laikā izstrādāt deviņus profesionālās apmācības studiju kursus, katram no tiem izveidojot saturu, mācību materiālus un tālmācības rīkus. Tiekoties klātienē, darba grupu dalībnieki diskutēja par aktuālām problēmām un to risināšanas iespējām, kā arī piedalījās izstrādāto apmācības studiju kursu simulācijās.

Jūras transports Centrālā Baltijas jūras reģionā veido starptautiskas nodarbinātības iespējas gan krastā, gan jūrā, tas radījis  vajadzību pēc  saskaņotas, starptautiskas apmācības programmas, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Šobrīd rezultātu atšķirības un nepilnības, vienotas pieejas trūkums prasmju apmācībai reaģēt ārkārtas situācijās ir pārrobežu problēma Centrālbaltijas jūras reģionā ne tikai nodarbinātības, bet arī drošības jomā. Kuģniecības nozare ir kļuvusi daudznacionāla, problēmas izglītības sistēmā ne vienmēr iespējams risināt vienas valsts līmenī, to risinājumu izstrādei nepieciešama starptautiska pieeja. Starptautiskā projekta OnBoard-Med uzstādītais mērķis bija izveidot saskaņotas profesionālās izglītības studiju kursus centrālajā Baltijas jūras reģionā, kas pēc ciešas augstskolu starptautiskās sadarbības četru gadu garumā vainagojies panākumiem.

Projekta ietvaros tika izstrādāti deviņi profesionālās apmācības studiju kursi ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju attīstībai medicīniskās aprūpes sniedzējiem, kuģniecības māsu, navigācijas un inženierijas personālam. Izstrādātie kursi ir sagatavoti un ieviesti e-apmācību formā (pašpārbaudes testi, video materiāli, lekciju materiāli un prezentācijas). Projekta rezultātā tās dalībnieki saņems lieliskas profesionālās iemaņas, kas palīdzēs darbiniekiem iesaistīties Eiropas un starptautiskajā darba tirgū.

Starptautiskais projekts īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. martam kā Turku Lietišķo zinātņu universitātes, Ālandu Lietišķo zinātņu universitātes (Åland University of Applied Sciences), Igaunijas Jūrskolas (Estonian Nautical School), Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Jūras akadēmijas kopīgas sadarbības projekts. Projektu finansē no ES Interreg Centrālbaltijas programmas 2014.–2020. gadam.

Projekta mājaslapa

obm_colored_logo.png