Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Darbiniekiem

29. augustā astoņi Latvijas augstākās izglītības iestāžu docētāji dosies uz ASV un sāks mācības Riga Business School kā RTU struktūrvienības koordinētajā un Eiropas Savienības finansētajā Bufalo programmā. Izturot konkursu, dalība Bufalo programmā paredz mācībspēku došanos uz ASV Ņujorkas štata Bufalo Universitāti, lai pilnveidotu savas digitālās prasmes, celtu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti, kā arī apgūtu jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā. Kopumā uz diviem nākamajiem semestriem konkursā piedalījās 37 dalībnieki.

Šajā mācību semestrī Antrai Ozolai, Ramonai Rupeikai-Apogai, Raimondam Reščenko un Guntai Kalvānei (Latvijas Universitāte), Kasparam Šteinbergam (Ekonomikas un kultūras augstskola), Martai Kontiņai (Banku augstskola), Gunai Semjonovai (Rīgas Stradiņa universitāte, attēlā no labās) un Ingai Zeidei (Liepājas Universitāte) būs iespēja izvēlēties priekšmetus no Bufalo Universitātes vairāku fakultāšu piedāvājuma. Programmā īpašs uzsvars ir likts uz digitālā satura integrāciju dažādās jomās, tādējādi nodrošinot mācībspēkiem iespēju apgūt jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā, prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi.

bufalo_programma_rudens_2022.png

“Šī būs piektā reize, kad Latvijas mācībspēks dodas uz Bufalo, lai iegūtu pasaules līmeņa pieredzi mācību procesa organizēšanā. Latvijas izglītības izcilībai tas ir būtiski. Pirmā pasniedzēju grupa digitālās kapacitātes celšanai šā projekta ietvaros uz ASV devās 2019. gadā. Līdz šim programmu apguvuši 58 mācībspēki no dažādām Latvijas augstskolām. Bufalo programma ir viena no divām augstākās izglītības inovāciju programmām, ko koordinē Riga Business School ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu,” klāsta Riga Business School direktors Jānis Grēviņš.

“Šis projekts ir ārkārtīgi būtisks un nepieciešams, jo tas sniedz iespēju apgūt, kā integrēt digitālo saturu dažādās jomās un uzlabo prasmes studentu projektu vadībā. Liekot lietā apgūto, mācībspēki ne tikai var strādāt efektīvāk, mūsdienīgāk un radošāk, bet arī sekmēt studentu motivāciju un interesi par izvēlētajām nozarēm. Arī mācībspēku skaits, kas pieteikušies projektā, apliecina, ka piedāvātais saturs ir saistošs. Paldies Riga Business School par projekta koordinēšanu,” saka Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Mācības ilgs vienu semestri jeb četrus mēnešus, no 29. augusta līdz 19. decembrim. Mācību laikā Bufalo programmas dalībnieki stiprinās digitālo priekšmetu pasniegšanas kapacitāti, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju, prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, nodrošinātu starpdisciplināro pieredzi, paplašinātu akadēmisko pētījumu redzesloku, kā arī veicinātu augstākās izglītības iestāžu konkurētspēju.

“Digitalizācijas procesi ir neizbēgami gan uzņēmējdarbībā, gan izglītībā, un mums sevi mērķtiecīgi jāattīsta šajā virzienā, lai spētu konkurēt starptautiski. Dalību Bufalo programmā es redzu kā milzīgu vērtību šajā izaugsmes procesā, un esmu pārliecināta, ka šī būs ārkārtīgi vērtīga pieredze,” vērtē Banku augstskolas studiju programmu direktore Marta Kontiņa.

“Paldies par iespēju piedalīties šajā programmā. Esmu noskaņojusies paņemt no tās maksimālo, ko tā sniegs,” apņēmību pauž Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece, doktorante Guna Semjonova.

“Es pieteicos Bufalo programmā, lai uzlabotu savas digitālās prasmes un uzlabotu pasniegto kursu kvalitāti, kas būtu ieguvums gan studentiem, gan universitātei kopumā. Ierodoties augstskolā, studenti sagaida, ka studijās tiks izmantotas digitālās tehnoloģijas, kas veicinās mācību procesu. Viņu pasaule ir digitāla – viņi sagaida, ka mijiedarbība ar universitāti būs digitāla, mācīšana un mācīšanās būs digitāla, kā arī nepārtraukta 24 stundu piekļuve digitālajiem resursiem un tehnoloģijām. Studiju procesa pilnveidošanai ir vajadzīga caurvijoša digitālo metožu, atziņu, prasmju kopuma integrācija, kas balstīta IT attīstības tendencēs un to turpmākajā ietekmē uz uzņēmējdarbību un sabiedrību. Mans pirmais iespaids par programmu ir tāds, ka būs daudz jāmācās, un es ļoti ceru, ka ieguldītais darbs un apgūtie kursi būs tā vērti,” komentē Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomijas fakultātes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ramona Rupeika-Apoga.

Bufalo programmas ietvaros mācībspēkiem no Latvijas tiek apmaksāta studiju maksa, uzturēšanās un transporta izdevumi, vīza un citas ar ceļošanu saistītas izmaksas. Katrs dalībnieks apmācību laikā saņem 2500 eiro stipendiju mēnesī. Pēc atgriešanās no mācībām Bufalo Universitātē mācībspēkam ir jāturpina pedagoģiskais darbs kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm vismaz divus gadus.

Programmas dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja studēt Ņujorkas štata Bufalo Universitātē kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkā, apgūstot saturu, par ko  Rīgas Tehniskā universitāte ar Bufalo Universitāti iepriekš vienojušās sadarbības līguma ietvaros. Bufalo Universitāte izvēlēta projekta partnerībai, jo 30 sadarbības gadu laikā ar Riga Business School ir izveidojusies vienota izpratne par starpdisciplinaritātes nozīmi augstākajā izglītībā un Bufalo Universitāte ir viena no augstāk novērtētajām augstskolām tieši tehnoloģiju izglītības jomā ASV.

Programma tiek īstenota Rīgas Tehniskās universitātes un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras noslēgtās vienošanās par projekta Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (1.1.1.5/18/I/008) īstenošanu ietvaros. Programmu koordinē un administrē Riga Business School kā RTU struktūrvienība.

Plašāk par programmu