Pārlekt uz galveno saturu
Supervīzija
Konferences, semināri

Lai aktualizētu pārmaiņu ietekmi uz cilvēku spēju saglabāt līdzsvaru starp profesionālo un privāto dzīvi, profesionālajām robežām, efektīvu darbību, spēju sasniegt mērķus un citiem izaicinājumiem ar ko saskaras gan  organizācijas, gan to darbinieki, 5. novembrī notiks konference Pārmaiņu laika izaicinājumi: supervīzijas spējas un iespējas. Pieredze. Prakse. Pētījumi.

Konferences mērķis ir runāt par darba ikdienas izaicinājumiem plānotu un neplānotu pārmaiņu laikā, kā arī skaidrot kā pilnveidot profesionālās spējas, prasmes, paaugstināt efektivitāti vai spēt ieraudzīt jaunas iespējas ar mērķtiecīgiem konsultatīvā atbalsta instrumentiem, ko piedāvā supervīzija.

supervizija_konference_2020_lead.jpg

Īpaši nozīmīga konference būs dažādu nozaru uzņēmumu un nodaļu vadītājiem, profesionāļiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar darbinieku attīstību, sociālās jomas speciālistiem, supervizoriem, kā arī ikvienam, kurš vēlas pilnveidot savu profesionālo dzīvi vairāk izprotot gan sevi, gan citus.

Konferences programma apmeklētājiem piedāvā daudzpusīgu un jēgpilnu saturu, kas balstīts uz pieredzi piedzīvojot pārmaiņas, supervīzijas praksi, zinātniskajiem pētījumiem, kā arī ikvienam būs iespēja piedalīties praktiskajās darbnīcās un meistarklasēs.

Pārmaiņu un supervīzijas mijiedarbību pasākumā apskatīs supervizore, personības izaugsmes un biznesa attīstības profesionāls koučs – Evija van der Beek un pārmaiņu arhitekte Anita Gaile, savukārt pārmaiņu pieredzes stāstos dalīsies pasaules labākais bārmenis 2019, zīmola Gardā siļķe kažokā izveidotājs Andris Reizenbergs, SIA Working Day Latvia vadītāju atlases specializācijas vadītāja Jolanta Saukāne un podkāsta Pirms darba autore Vineta Bērziņa. Supervīzijas skatījumu par katru no šiem pārmaiņu aspektiem piedāvās supervizore, personāla vadītāja un attīstītāja Sandra Lāce, supervizors Edgars Abrams un supervizore, SIA Training Lab veidotāja Elīna Pelčere.

Programmā ir iekļautas arī pētījumu prezentācijas par spēļošanu organizāciju konsultēšanā, supervīziju pārmaiņās palīdzošajām profesijām un attālināto supervīziju. Savukārt pēc tam ikvienam interesentam būs iespējams darboties kādā no 10 praktiskajām darbnīcām un meistarklasēm (piemēram, Trauksmes pārvarēšana pārmaiņu laikā, Supervīzija pārmaiņu vadībā, Pārmaiņas un emocijas, Pārmaiņu laika personāla vadība). Reģistrācija uz meistarklasēm būs pieejama no 15. oktobra.

Konference Pārmaiņu laika izaicinājumi: supervīzijas spējas un iespējas notiks tiešsaistē un par dalību tajā nav jāmaksā.

Konferenci rīko Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA sadarbībā ar Latvijas Supervizoru apvienību un Rīgas Stradiņa universitāti.

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Papildu informācija – pa e-pastu supervizijasdienas[pnkts]risebaatgmail[pnkts]com.