Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem
Attīstība
Darbiniekiem

Saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) padomes darbības uzsākšanas noteikumu 7. punktu, 2022. gada 23. februārī RSU rektors prof. Aigars Pētersons ir sasaucis RSU padomes pirmo sēdi. Sēdes laikā plānota tās priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

RSU padomē darbosies

RSU Senāta izvirzītie padomes locekļi

RSU Senāts 2021. gada 23. novembrī izvirzīja piecus pieredzējušus un augsti profesionālus kandidātus darbam RSU padomē: Pediatrijas katedras vadītāju prof. Daci Gardovsku, Ortopēdijas katedras vadītāju prof. Andri Jumtiņu, Radioloģijas katedras asoc. prof. Kārli Kupču, doc. Dinu Šmitu un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Juri Lāci.

dace-gardovska.jpgRSU profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, Dr. habil. med. Dace Gardovska kopš 1998. gada ir RSU Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītāja. No 1997. līdz 2004. gadam bijusi RSU Pēcdiploma izglītības fakultātes dekāne. Profesores vadībā aizstāvēti desmit promocijas darbi, kā arī īstenota virkne nozīmīgu pētījumu, to skaitā valsts pētījumu programmu ietvaros. D. Gardovska izstrādājusi un vadījusi vairākas studiju programmas un studiju kursus pediatrijā. Viņa ir LZP eksperte, daudzu starptautiski citētu zinātnisko publikāciju autore. D. Gardovska ir RSU senatore, RSU Profesoru padomes, RSU Rezidentūras fakultātes un RSU Medicīnas fakultātes domes locekle. Atzinības krusta virsniece un A. Priedkalna balvas laureāte.

andris_jumtins_04042018.jpgProfesoram (Dr. med.) Andrim Jumtiņam ir vairāk nekā 30 gadu pieredze akadēmiskajā darbā. Kopš 2009. gada viņš ir RSU Medicīnas fakultātes Ortopēdijas katedras vadītājs, kā arī traumatologs ortopēds Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā. No 2013. līdz 2016. gadam bijis RSU Medicīnas fakultātes prodekāns. 2014. gadā izveidojis RSU Jauno mediķu akadēmiju. Kopš 2013. gada – RSU un Latvijas Lauksaimniecības universitātes kopīgi izveidotā mācību centra Doctors Safe Train valdes loceklis. Vairāk nekā 200 zinātnisko publikāciju autors. Viņa vadībā aizstāvēti trīs promocijas darbi. Sniedzis paraugoperācijas gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī veidojis grāmatu Traumatoloģija un ortopēdija, kas ir pirmā izdotā mācību grāmata medicīnas studentiem par šo tēmu latviešu valodā. Profesora vadībā ir ieviestas modernas apmācību metodes traumatoloģijā un ortopēdijā, ko augstu vērtē ārvalstu studenti un eksperti. A. Jumtiņš ir bijis viens no Latvijas traumatologu un ortopēdu asociācijas dibinātājiem. Profesors ir Paula Stradiņa balvas laureāts medicīnā (2020), kā arī Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks. RSU senators un kopš 2018. gada arī RSU Senāta priekšsēdētāja vietnieks, kā arī darbojas RSU Senāta prezidijā un RSU Profesoru padomē.

kkupcs.jpgAsociētajam profesoram (Dr. med.) Kārlim Kupčam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze starptautiskās sadarbības veidošanā ar pasaules vadošajām augstskolām un klīnikām. Sākot no 2001. gada, K. Kupčs stažējies Upsalas Universitātes slimnīcā Zviedrijā un citur pasaulē, daudzviet vadījis paraugoperācijas, uzstājies starptautiskos kongresos, izveidojot un nostiprinot plašu starptautisko sadarbību medicīnas izglītības un pētniecības jomā. K. Kupčs ir Latvijas Invazīvās Radioloģijas asociācijas valdes priekšsēdētājs. Viņa vadībā aizstāvēti divi promocijas darbi. Kopš 2010. gada K. Kupčs strādā RSU Medicīnas fakultātes Radioloģijas katedrā, bet kopš 2011. gada vada Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas institūtu. 2007. gadā asoc. prof. izveidoja klīniku DiaMed, kurā ir medicīnas direktors. K. Kupčs ir rezidentūras programmas Invazīvā radioloģija izveidotājs un vadītājs.

dins_smits-1.jpgDocentam (Dr. med.) Dinam Šmitam ir 22 gadu pieredze lielu uzņēmumu stratēģiskā vadībā. Sākot no 1998. gada, viņš 15 gadus vadīja GlaxoSmithKline pārstāvniecību Latvijā. No 2014. līdz 2015. gadam bija Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs. No 2013. līdz 2017. gadam bija RSU Padomnieku konventa priekšsēdētājs. Kopš 2016. gada ieņem vadošus amatus veselības uzņēmumu grupā RePharm, kur šobrīd pilda padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. D. Šmits ievēlēts par docentu RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā. Kopš 2017. gada ir RSU Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs. D. Šmits ir starptautisku pētniecības projektu vadītājs un dalībnieks pacientu līdzestības un medicīnas tehnoloģiju tēmās, kā arī Latvijas Zinātņu padomes eksperts.

jlacis2.jpgJurim Lācim ir 26 gadu darba pieredze finanšu jomā. Kopš 2017. gada viņš ir Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs. Iepriekš no 2014. līdz 2015. gadam J. Lācis bija Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Finanšu departamenta vadītājs, savukārt no 2010. līdz 2013. gadam bija RSU administrācijas prorektors un RSU Stomatoloģijas institūta valdes loceklis. No 2007. līdz 2010. gadam strādāja par Linstow Center Management finanšu direktoru un valdes locekli. No 2004. līdz 2007. gadam J. Lācis bijis ALSTOM finanšu kontrolieris Ziemeļeiropā. Trīs gadus (2007–2010) strādājis Ārvalstu investoru padomes Latvijā nodokļu darba grupā. No 1995. līdz 1999. gadam bija Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vecākais speciālists. Kopš 2018. gada J. Lācis ir RSU Padomnieku konventa loceklis.

Veselības ministrijas atklātajā konkursā izraudzītie locekļi

Veselības ministrijas izveidotā Nominācijas komisija RSU padomes locekļu amatiem izvirzījusi piecus pretendentus: Gundaru Katlapu, Kārli Ketneru, Osvaldu Pugoviču, Pēteri Gorecki (Peter Goretzki) un Pžemislavu Žodkeviču (Przemysław Rzodkiewicz).

gundars_katlaps02.jpg

Gundars Katlaps ir Tampas (Florida) Vispārīgās slimnīcas Kardiotorakālās nodaļas vadītājs. Viņš ieguvis ārsta grādu ķirurģijā Latvijas Medicīnas akadēmijā un Stenforda Universitātē, studējis aspirantūrā Virdžīnijas Medicīnas koledžā un Papvortas slimnīcā Kembridžā. G. Katlapam ir ilggadēja pieredze vadošos amatos ārstniecības iestādēs Virdžīnijā un Floridā, medicīnas pētniecības un izglītības jomā, kā arī vairāku gadu pieredze kardiotorakālās ķirurģijas rezidentūras programmas vadītāja amatā. G. Katlaps no 2014. līdz 2019. gadam bija Latvijas Goda konsuls ASV, Virdžīnijas pavalstī.

karlis_ketners02.jpg

Ekonomikas doktors Kārlis Ketners ir Finanšu ministrijas Budžeta attīstības politikas departamenta direktors un Banku augstskolas Ekonomikas un finanšu katedras profesors. Iepriekš viņš ir bijis Veselības ministrijas valsts sekretārs, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors.

osvalds_pugovics02.jpg

Ķīmijas doktors Osvalds Pugovičs kopš 2015. gada ir Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors, līdz tam ilgus gadus bijis direktora vietnieks. O. Pugovičs ir Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu padomes loceklis, kā arī Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes loceklis un Valsts zinātnisko institūtu asociācijas valdes priekšsēdētājs.

peteris_goreckis02.jpg

Profesors Peters Goreckis ir izveidojis un vada endokrīnās ķirurģijas nodaļu vienā no lielākajām pasaules universitātes slimnīcām – Šaritē (Charité) (Berlīnes Universitātes slimnīcā) –​​​, kā arī ir Starptautiskās endokrīnās ķirurģijas asociācijas valdes loceklis. Iepriekš bijis galvenais ķirurgs Diseldorfas Akadēmiskajā slimnīcā, H. Heines Diseldorfas universitātes profesors, Senāta loceklis u. c. Vairāk nekā 440 zinātnisko publikāciju autors.

przemislavs_rodkevics02.jpg

Medicīnas zinātņu doktors Pžemislavs Žodkevičs ir Mazovijas vojevodistes Sabiedrības veselības inspekcijas Varšavā direktors. Iepriekš strādājis Polijas Sanitārajā ģenerālinspektorātā, bijis asistējošais profesors Varšavas Medicīnas universitātē, Kvalitātes nodrošināšanas fonda padomes loceklis, Augstākās izglītības vispārējās padomes loceklis, departamenta vadītājs Nacionālajā Geriatrijas, reimatoloģijas un rehabilitācijas institūtā. P. Žodkevičs Varšavas Medicīnas universitātē ieguvis doktora grādu medicīnas bioloģijā un farmācijas zinātņu maģistra grādu, kā arī SGH Varšavas ekonomikas skolā ieguvis EMBA.

Valsts prezidenta izvirzītais padomes loceklis

Reinis Bērziņš Šveices Biznesa skolā ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā, kā arī maģistra grādu Rīgas Juridiskās augstskolā programmā Tiesības un finanses. Patlaban turpina studijas Stenfordas Universitātē biznesa vadības programmā. Kopš 2015. gada R. Bērziņš ir AS Attīstības finanšu institūcija “Altum” priekšsēdētājs un Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonda Uzraudzības padomes loceklis. R. Bērziņš ir Latvijas Universitātes Padomnieku konventa loceklis un Banku augstskolas Padomnieku konventa priekšsēdētājs. R. Bērziņam ir darba pieredze vadošās finanšu institūcijās. 

reinis_berzins02.jpg