Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

4. decembrī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Padomnieku konventa sēdē tika izskatīts RSU 2019. gada budžeta priekšlikums. Konvents sniedza pozitīvu vērtējumu par RSU budžetu un vienbalsīgi to atbalstīja.

Iepazīstoties ar RSU rektora prof. A. Pētersona ziņojumu par RSU 2019. gada budžetu, konventa locekļi izteica pozitīvu vērtējumu par RSU finanšu stāvokli un attīstības iecerēm. Rezultātā Padomnieku konvents vienbalsīgi apstiprināja RSU nākamā gada budžetu, atzīstot, ka tas ir sabalansēts un vērsts uz attīstību.
RSU Padomnieku konventā ir pārstāvēti ārējie eksperti un darba devēji, piemēram, lielo slimnīcu un industrijas uzņēmumu valžu priekšsēdētāji. Īpašs paldies Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājam Jurim Lācim par padziļinātu budžeta analīzi.

RSU Padomnieku konvents ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir konsultēt RSU Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos.

Lai veicinātu augstskolas attīstību, RSU ir izveidojusi regulāru un konstruktīvu sadarbību ar darba devējiem un industrijas pārstāvjiem. Ārējie eksperti un darba devēji regulāri sniedz vērtējumu un priekšlikumus par studiju programmu un pētniecības attīstību.

rsu-apkartne-lead.jpg