Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes docētājs, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kardiologs un Reto slimību speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Andris Skride kļuvis par vienu no Eiropas Kardiologu biedrības (European Society of Cardiology) darba grupu vadītājiem. A. Skride ir vienīgais Baltijas valstu speciālists, kas Eiropas Kardiologu biedrībā vada darba grupu, un šis ir augsts starptautisks novērtējums, kas apliecina Latvijas mediķu augstās zināšanas un starptautisko atpazīstamību.

Andris_Skride_1224.jpgŠā augstā amata ieņemšana ļaus pārstāvēt Latvijas intereses starptautiski un pavērs plašas izaugsmes iespējas gan ārstniecībā, gan zināšanu pārnesē un iesaistē pētījumos, uzskata A. Skride (attēlā). Darba grupa, kurā darbosies kardiologs, pamatā strādā pie akūtas pulmonālās embolijas, pulmonālās arteriālās hipertensijas un citām pulmonālās hipertensijas etioloģijām, tai skaitā hroniskām trombemboliskām pulmonālām vaskulārām slimībām. Darba grupas mērķis ir sekmēt zināšanu attīstību un izplatīšanu šajā jomā, skaidrot rezultātus, veicināt klīniskos pētījumus un speciālistu tālākizglītošanu.

A. Skride šā gada 21. maijā ar izcilību RSU aizstāvēja promocijas darbu internajā medicīnā, iegūstot medicīnas doktora zinātnisko grādu. Kopš 2014. gada kardiologs ir darbojies kā Latvijas Kardioloģijas centra Sirds labā kambara un plaušu asinsrites darba grupas vadītājs, savukārt kopš 2016. gada – Latvijas Reto slimību speciālistu asociācijas vadītājs. A. Skride ir arī plaušu transplantācijas metodes un pulmonālās endarterektomijas metodes ieviesējs Latvijā, kā arī Plaušu hipertensijas reģistra vadītājs. Pērn A. Skride saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas, a/s Latvijas Gāze un RTU Attīstības fonda Jaunā zinātnieka balvu.

Par Eiropas Kardiologu biedrību

Eiropas Kardiologu biedrība ir pasaules vadošā organizācija kardiovaskulāro slimību jomā, un tās mērķis ir uzkrāt un izplatīt pasaules prakses labākos piemērus kardiovaskulārajā medicīnā. Biedrība apvieno 56 nacionālas kardiologu biedrības un vairāk nekā 95 000 biedru – kardiovaskulārās veselības aprūpes profesionāļus. Biedrība izplata zināšanas un inovācijas, organizē kongresus, veido apmācību programmas profesionāļu tālākizglītošanai, izdod European Heart Journal un 11 citus specializētus periodiskus zinātniskos izdevumus. Otrs nozīmīgākais virziens ir klīnisko vadlīniju izstrāde, lai nodrošinātu augstākos zinātnes un ārstēšanas kvalitātes standartus. Trešais virziens – pārstāvība, kuras ietvaros EKB darbojas ar mērķi veidot un ietekmēt politiku un likumdošanu starptautiskā līmenī, virzot un īstenojot programmas, kas uzlabo iedzīvotāju kardiovaskulāro veselību. Vairāk iespējams uzzināt biedrības mājaslapā www.escardio.org.