Pārlekt uz galveno saturu
Tradicionālie pasākumi

15. maijā RSU Senāta zālē notika Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktora diploma svinīgā pasniegšana sociālantropoloģei Viedai Skultānei (angļu avotos zināma kā Vieda Skultans, pēc pases – Vieda Shelley), komunikācijas ekspertam Hansam Gerhardam Genšam (Hans Gerhard Gensch) un bērnu ķirurgam Mihaelam Helvartam (Michael Höllwarth).

Vieda Skultāne

Vieda Skultāne ir sociālantropoloģe, Bristoles universitātes emeritētā profesore, vairāku zinātnisko monogrāfiju, kā arī daudzu starptautiski citētu rakstu autore tādās izpētes jomās kā medicīnas un psihiatrijas antropoloģija, slimības un veselības socioloģija, psiholoģiskā medicīna, naratīva analīze, autobiogrāfiju pētījumi un dzimtes studijas.

Viņa ir viena no sociālās antropoloģijas nozares izveidotājām Latvijā, iesaistoties studentu izglītības veicināšanā, kā arī studiju procesā un programmu veidošanā Latvijā un RSU. Viņa ir lasījusi lekcijas medicīnas antropoloģijā RSU socioloģijas programmas doktorantiem un sociālās antropoloģijas maģistra programmas studentiem u. c. Profesore jau kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem atbalstījusi vairākus RSU jaunos sociālantropologus viņu studiju gaitās Apvienotajā Karalistē.

Vieda Skultāne ir viena no citējamākajām pētniecēm par mūsdienu Latvijas pētījumiem sociālās antropoloģijas nozarē. Turklāt RSU bibliotēkai viņa ir dāvinājusi vairākus simtus grāmatu tādās pētniecības jomās kā sabiedrības veselība, sociālā psihiatrija, medicīnas antropoloģija, medicīnas vēsture u. c.

Hanss Gerhards Genšs

Hanss Gerhards Genšs ir Kremsas Donavas universitātes (Donau-Universität Krems; Austrija) komunikācijas eksperts, kura atbalstu RSU Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras vēsturē varētu uzskatīt par izšķiroši svarīgu, piedaloties RSU studiju programmas Sabiedriskās attiecības satura izstrādē un dedzīgi iesaistoties sabiedrisko attiecību kā akadēmiskas disciplīnas veidošanā Latvijā. H. G. Genšs devis milzīgu ieguldījumu RSU Komunikācijas studiju katedras izveidē un attīstībā pašos katedras darbības pirmsākumos. 2001. gadā viņš bija viens no pirmajiem ārvalstu vieslektoriem, kas uzņēmās vadīt studiju kursus RSU sabiedrisko attiecību programmas studentiem, it īpaši krīžu komunikācijas vadībā.

Mihaels Helvarts

Mihaels Helvarts ir Grācas Medicīnas universitātes (Austrija) emeritētais profesors, viens no izcilākajiem pasaules bērnu ķirurgiem, daudzu bērnu ķirurģijas tehnoloģiju aizsācējs, 19 Eiropas un pasaules bērnu ķirurgu asociāciju Goda biedrs, 208 visaugstākās raudzes zinātnisko publikāciju autors, 36 mācību grāmatu autors un līdzautors un trīs zinātnisko monogrāfiju autors.

Kopš 1997. gada profesors ir sniedzis milzīgu atbalstu un palīdzību Latvijas bērnu ķirurgu kvalifikācijas celšanai. Profesora vadītajā Grācas Medicīnas universitātes Bērnu ķirurģijas klīnikā ir stažējušies pieci Latvijas bērnu ķirurgi. Viņš vienmēr ir sniedzis arī finansiālu palīdzību kolēģiem no Latvijas ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai hospitāciju laikā.

Mihaels Helvarts ir izveidojis Eiropas Bērnu ķirurgu asociāciju. Būdams asociācijas prezidenta amatā, profesors vienmēr ir sniedzis nenogurstošu palīdzību Latvijas speciālistiem.

Profesors Helvarts ir atkārtoti viesojies Rīgas Stradiņa universitātē, 2012. gada maijā kļūstot par mūsu augstskolas viesprofesoru. Profesors daudzu gadu garumā ir uzstājies ar priekšlasījumiem un vadījis seminārus RSU Medicīnas fakultātes Bērnu ķirurģijas katedras docētājiem, augstskolas doktorantiem, rezidentiem un studentiem. Pateicoties profesoram, ir izdevies augstā līmenī attīstīt e-apmācības programmas (profesors bez maksas piešķīris savu monogrāfiju e-versiju lietošanas tiesības).