Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība

Tīklojums ANSER (Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy) apvieno 37 organizācijas, kuru mērķis ir kopīgi pētījumi un uz pierādījumiem balstīta politika seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā. Tīklojums aktīvi darbojas jau piecus gadus, un RSU ir tā biedrs kopš 2017. gada.

Tāpat kā daudzas citas konferences un kongresi arī ANSER ģenerālā asambleja šogad notika attālināti. Ģentes Universitāte (Beļģija), kas piešķīra finansējumu ANSER aktivitātēm pirmajos piecos gados, rūpīgi izvērtē padarīto un sasniegto. ANSER organizēja zinātnisku semināru par seksuālo un reproduktīvo veselību RSU Zinātnes nedēļā 2019. gadā. Tajā piedalījās vieslektori no Zviedrijas, Beļģija un Dienvidāfrikas. Viesu atmiņā palikusi RSU viesmīlība, kā arī konferences dalībnieku un studējošo interese, un ANSER dalībnieki ir iesnieguši tēzes un piedalīsies arī RSU Zinātnes nedēļā 2021.

I-SHARE (International Sexual Health And REproductive Health) aptauja, kas norisinājās un norisinās 30 valstīs, ar kopēju anketu izvērtē Covid-19 ietekmi uz seksuālo un reproduktīvo veselību (SRV). Starptautiskās publikācijas paredzēts iesniegt nākamā gada februārī, bet daudzas valstis, tostarp Latvija, jau analizē tur notiekošo un izvērtē rekomendācijas SRV saglabāšanai un veicināšanai arī krīzes apstākļos. ANSER piedāvā kopējus promocijas un maģistru darbus, vasaras skolas, pētījumus, studentu iesaisti un vieslektoru apmaiņu. Tīklojuma biedri augstu novērtē iespēju atrast domu biedrus, dalīties pieredzē un mācīties no citiem.

ANSER apsver iespēju lūgt RSU organizēt ģenerālo asambleju 2022. gada rudenī, jo uz to laiku Latvijā jau būs beidzies SRV ieradumu pētījums un būs jāizstrādā uz pierādījumiem balstīta valsts politika SRV jomā. Tā kā ANSER pamatuzdevums ir SRV un tiesību politikas pētījumi, Latvijas piemērs interesē daudzus Eiropā un citur pasaulē. Asamblejas noslēgumā dalībnieki izteica cerību, ka Covid-19 nebūs šķērslis zinātnieku sadarbībai un SRV jomas turpmākai attīstībai.
 
Plašāka informācija

anser_assembly_2020.jpg

anser_assembly_2020_2.jpg

anser_assembly_2020_4.jpg

anser_assembly_2020_1.jpg