Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Pētniecība
Ziņas

10. jūnijā Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Kaspars Auslands aizstāvēs promocijas darbu Divu un vairāku cerebrālu metastāžu kompleksas ārstēšanas iespējas.

Ārpus centrālās nervu sistēmas esošu dažādu primārās lokalizācijas vēža šūnu metastāzes galvas smadzenēs rodas 10 – 40 % vēža slimnieku. Atbilstoši literatūras datiem, lielam vēža slimnieku skaitam (21 – 86 %) attīstīsies vairākas cerebrālās metastāzes. 

Kļūstot pieejamām jaunām tehnoloģijām, galvas smadzeņu metastāžu ārstēšanā vērojams straujš progress. Arī Latvijā, izmantojot arvien modernākus neiroķirurģijas instrumentus, operācijas plānošanas un veikšanas ierīces, kā arī bezrāmja, attēlvadīto stereotaktiskās radioķirurģijas aprīkojumu (pieejams kopš 2010. gada), ir visi nosacījumi, lai cerebrālo metastāžu slimniekiem varētu nodrošināt mūsdienīgu komplekso ārstēšanu.

Pētījumā izvirzītie mērķi un uzdevumi bija sistematizēt pasaulē veikto pētījumu rezultātus un, apkopojot Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas darba rezultātus un pieredzi, izstrādāt sākotnējās ārstēšanas izvēles rekomendācijas slimniekiem ar divām un vairākām cerebrālām metastāzēm, izmantojot jaunākās Latvijā pieejamās tehnoloģijas.

Jāpiemin, ka, veicot darbu pie pēcoperācijas dzīvildzes ilguma prognostisko rādītāju analīzes, tika veikta izoperēto cerebrālo metastāžu histoloģiskā materiāla ģenētiskā analīze klīniski nozīmīgu TP53 gēna izmaiņu konstatācijai (izmaiņas TP53 gēnā izraisa audzēja nomākšanas spējas zaudēšanu).

Kaspara Auslanda disertācija pieejama šeit.