Pētījums par riska faktoriem saslimšanai ar tuberkulozi Latvijā Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Studentiem
Ziņas

30. novembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra konferenču zālē (130. telpa), Andrejs Ivanovs aizstāvēs promocijas darbu Riska faktoru analīze saslimšanai ar tuberkulozi Latvijā.

Tuberkuloze vienmēr tikusi saistīta ar nabadzību un kaitīgiem ieradumiem, taču pēdējos gados, kad arvien veiksmīgāk tiek risinātas dažādas sociālās problēmas u. c., saslimšana ar tuberkulozi nav mazinājusies ne Latvijā, ne pasaulē. Latvijā ir trešais augstākais rādītājs saslimšanai ar tuberkulozi Eiropas Savienībā, bet pasaulē ik gadu ar tuberkulozi pirmreizēji saslimst astoņi līdz deviņi miljoni cilvēku. Tuberkuloze ir otrs infekciozais nāves iemesls aiz HIV / AIDS.

Vēsture liecina, ka saslimstība ar tuberkulozi samazinājās, pirms tika izgudroti pirmie medikamenti pret šo slimību. Tas tika panākts, samazinot saslimšanas riska faktorus, – tika uzlaboti dzīves, darba, higiēnas un sanitārie apstākļi, uzturs kļuva labāks un pilnvērtīgāks u. c. Tādējādi, apzinoties un samazinot riska faktoru negatīvo ietekmi, var panākt, ka saslimstība ar tuberkulozi mazinās.

Promocijas darbā aplūkoti galvenie veselību ietekmējošo faktoru modeļi. Analizējot dažādu zinātnisko pētījumu publikācijas, tika apkopoti un klasificēti saslimšanas ar tuberkulozi riska faktori.

Izmantojot kvantitatīvo pētījumu, tika noskaidrota literatūrā minēto saslimšanas riska apstākļu un faktoru nozīme gan indivīda, gan sabiedrības līmenī Latvijā. Ir noskaidroti riska faktori, kuri visbiežāk ietekmē saslimšanu ar tuberkulozi. Ņemot vērā riska apstākļu un faktoru mijiedarbību, tika izveidota tuberkulozes riska apstākļu un faktoru ietekmes izpausmes shēma, kurā vizuāli atspoguļots to mijiedarbības process. Pamatojoties uz galvenajiem pētījuma rezultātiem, ir izstrādāti ieteikumi tuberkulozes prevencijai, ņemot vērā šīs saslimšanas riska apstākļus un faktorus.

Andreja Ivanova disertācija pieejama šeit.