Skip to main content
Pētniecība
Studentiem
Ziņas

1. martā plkst. 17.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā, Kristīne Kadiķe aizstāvēs promocijas darbu Zobu anomālijas un mutes veselība bērniem ar iedzimtām nesindromālām šķeltnēm un to saistība ar ģenētiskajām izmaiņām Latvijas populācijā.

Lūpu un aukslēju šķeltnes ir viena no izplatītākajām iedzimtajām patoloģijām sejas un žokļu rajonā. To etioloģija ir kompleksa, kas sevī ietver gan ģenētiskos, gan ārējās vides faktorus.

Zobu anomālijas bērniem ar iedzimtām šķeltnēm sastop biežāk. Tās tiek uzskatītas kā papildu klīniskais marķieris, nosakot šķeltņu risku. Sejas un žokļu rajona šķeltņu ārstēšanu ir būtiski veikt savlaicīgi un noteiktā secībā. Lai varētu veikt ķirurģisko vai ortodontisko ārstēšanu, ļoti svarīga nozīme ir mutes veselībai. Veseli piena un pastāvīgie zobi ļauj veikt optimālu ortodontisko un ķirurģisko ārstēšanu ar maksimāli lielu ilgtermiņa rezultātu.

Pētījuma mērķis bija izpētīt zobu anomāliju veidus un noteikt mutes veselības stāvokli bērniem ar iedzimtām nesindromālām šķeltnēm Latvijā un to saistību ar noteiktiem ģenētiskajiem marķieriem (rs2240308, rs11867417, rs9929218, rs642961, rs11362, rs1800972).

Darbā izveidotas trīs neatkarīgas pētījuma daļas. Pirmajā daļā noteiktas zobu anomālijas pastāvīgiem zobiem bērniem no sešu gadu vecuma. Otrajā daļā novērtēta mutes veselība bērniem no divu līdz 12 gadu vecumam. Trešajā daļā noteikta ģenētisko marķieru saistība gan ar zobu anomālijām (rs2240308, rs11867417, rs9929218, rs642961), gan ar zobu kariesu (rs11362, rs1800972) bērniem ar nesindromālām šķeltnēm.

Promocijas darba pētījums aktualizē un sniedz datus situācijas izvērtēšanai par zobu anomālijām, mutes veselības stāvokli, to saistību ar atsevišķiem ģenētiskajiem marķieriem bērniem ar nesindromālām šķeltnēm Latvijā.

Pētījumā iegūtie rezultāti ļauj izprast šīs sarežģītās multifaktoriālās patoloģijas un iespējamo gēnu ietekmes izvērtēšanu slimības izraisīšanā. Lai uzlabotu bērnu ar iedzimtām nesindromālām šķeltnēm aprūpi, svarīga ir aktīva interdisciplināra sadarbība starp Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centra speciālistiem un citiem aprūpē iesaistītiem speciālistiem.

Kristīnes Kadiķes disertāciju atradīsiet šeit.