Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība
COVID-19

Vai darba un privātā dzīve ir līdzsvarā, kā strādā attālinātā darba pašreizējais regulējums uzņēmumos, cik ergonomiskas ir mājās iekārtotās darba vietas, kāda ir mājsaimniecības pienākumu sadale starp partneriem – šie un citi jautājumi ir uzmanības centrā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Darba drošības un vides veselības institūta pētnieku izstrādātajā aptaujas anketā, kuru aicināts aizpildīt ikviens strādājošs Latvijas iedzīvotājs.

Aptauja ir viens no instrumentiem, kuru RSU, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Vidzemes Augstskolas pētnieki liek lietā, lai noskaidrotu, kādas pārmaiņas nodarbinātībā gan no darba ņēmēja, gan no darba devēja skatupunkta mūsu dzīvēs ieviesis COVID-19. Šī ir daļa no vērienīgā valsts pētījumu programmas pētījuma Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē, kas ar valsts finansējumu norisināsies līdz gada nogalei.

Analizējot pārmaiņas nodarbinātībā, pētnieki tās skatīs gan no darba ņēmēja, gan no darba devēja skatupunkta un, analizējot iegūtos datus, izstrādās izvērtējumu un priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi, tostarp attālināta darba apstākļos.

Patlaban zinātnieki īsteno arī fokusgrupu diskusijas ar dažādu Latvijas reģionu darba devējiem, to pārstāvjiem, kā arī darba aizsardzības speciālistiem par gūto pieredzi, veiktajiem uzlabojumiem un drošības pasākumiem uzņēmumos COVID-19 pandēmijas laikā. Taču vienlaikus projekta īstenotāji cer uz plašu iedzīvotāju atsaucību aptaujas aizpildīšanā, lai izzinātu pēc iespējas plašāku nodarbināto pieredzi un viedokli.

Piedalīties pētījumā, aizpildot šim nolūkam izveidotu anketu, aicināts ikviens iedzīvotājs. Plašāk par projekta Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē apakšgrupas Pārmaiņas darba tirgū un nodarbinātības struktūrās, jaunā loģika sociālo pakalpojumu sniegšanā (projekta identifikācijas Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) aktivitātēm lasiet RSU mājaslapā šeit.