Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Pētniecība

Lai nodrošinātu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem iespēju veikt promocijas darba izstrādei nepieciešamo pētniecību un stiprinātu RSU pētniecības programmu attīstību, tiek izsludināts konkurss uz doktorantu amata vietām. Konkursa rezultātā RSU pētnieku grupās tiks izveidotas apmaksātas amata vietas 0,25 slodzes apjomā; doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti varēs izstrādāt promocijas darbu papildus darbam projektā, kas atbilst promocijas darba tēmai.

Amata vietu skaits pētniecības platformās

3 vietasSabiedrības veselības platforma

4 vietasMedicīnas platforma

3 vietasSociālo zinātņu platforma

Prasības zinātniskajai grupai

  • Pētniecības projekti, kuru īstenošanā ir iesaistīti doktoranti vai zinātniskā grāda pretendenti

Prasības pretendentiem

  • Sekmīgi nokārtots iepriekšējais studiju gads
  • Dalība projektā, kurš atbilst RSU stratēģijā noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem un ir saistīts ar promocijas darba tēmu

Ieguvums

  • Darba laiks: 10 stundu nedēļā
  • Darba alga bruto: Euro 187–212 mēnesī
  • Darba līgums uz viena gada termiņu ar iespējām to pagarināt līdz doktora grāda iegūšanai
Lūdzam iesniegt pieteikumu un CV līdz 2019. gada 20. oktobrim Rīgā, Dzirciema ielā 16, RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā (D-100. kabinets) vai nosūtīt pa e-pastu cvatrsu[pnkts]lv.