Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Olimpiādes

Profesora Jūlija Anšeleviča vārdā nosauktā olimpiāde Zelta stetoskops notika RSU Senātā zālē 15. maijā.

Olimpiādes galvenais mērķis – studiju laikā noskaidrot talantīgākos RSU Medicīnas fakultātes 4., 5. un 6. studiju gada studentus, kuri pierāda savas akadēmiskās zināšanas iekšķīgajās slimībās – nav mainījies kopš 1970. gada, kad profesors Jūlijs Anšelevičs dibināja olimpiādi.

Šāgada olimpiāde Zelta stetoskops pirmo reizi tika organizēta kā komandu sacensības: katrā komandā bija trīs studējošie, pa vienam no 4., 5. un 6. studiju gada.

Olimpiādes regulārajā posmā piedalījās vienpadsmit komandas:

 • Alfa,
 • Pavasaris sirdī,
 • Pie visa vainīga ģenētika,
 • Ventrikulāra Ekstrasistole,
 • Sciencia Pro Re Nata,
 • Vihrova triāde,
 • Singapūras statīns,
 • Trīs papildnieres,
 • Greifrūts, apelsīns, mandarīns,
 • Kur ir mans flamingo,
 • Spiedošie tonometri.

Regulārajā posmā komandām bija rakstiski jāatbild uz 16 daudzatbilžu jautājumiem par kardioloģiju, pneimonoloģiju, gastroenteroloģiju, nefroloģiju, endokrinoloģiju, reimatoloģiju, hematoloģiju un onkoloģiju.

Pusfinālam kvalificējās sešas zinošākās komandas:

 • Alfa,
 • Pie visa vainīga ģenētika,
 • Ventrikulāra Ekstrasistole,
 • Sciencia Pro Re Nata,
 • Vihrova triāde,
 • Greifrūts, apelsīns, mandarīns.

Pusfinālā komadas atbildēja uz 32 jautājumiem.

Finālā iekļuva trīs komandas, kuras ne vien bija zinošākās, bet arī ātrākās:

 • Pie visa vainīga ģenētika,
 • Sciencia Pro Re Nata,
 • Vihrova triāde.

Finālā iekļuvušajām komandām bija jāparāda gan zināšanas, gan spriestspējas analizējot vienu klīnisko gadījumu. Tika vērtēta pareiza vai nepareiza diagnoze vai diferenciāldiagnoze, izmeklējuma plāna atbilstība izvirzītajām diagnozēm, komandas spēja un prasme aizstāvēt savu viedokli, diskusijas saturīgums un atbilžu precizitāte, kā arī jāsagatavo prezentācija un jāprot prezentēt to.

Žūrijas komisijai apspriežoties, tika noskaidroti uzvarētāji:

1. vietā – Sciencia Pro Re Nata: Ieva Pikse (4. gada studente), Artūrs Pētersons (5. gada students), Valdis Dakuļs (6. gada students);

2. vietā – Vihrova triāde: Sergejs Daņilovs (4. gada students), Evija Tropiņa (5. gada studente), Rūdolfs Vilde (6. gada students);

3. vietā – Pie visa vainīga ģenētika: Alise Lavrinoviča (4. gada studente), Ilze Vernava (5. gada studente), Dmitrijs Rots (6. gada students).

Visiem olimpiādes dalībniekiem tika pasniegts diploms par piedalīšanos. Finālā iekļuvušo komandu dalībniekiem tika piešķirtas naudas balvas; 4. un 5. studiju gada uzvarētājiem tiek piešķirti dažādi atvieglinājumi eksāmenu kārtošanā.

Iekšķīgo slimību katedras vadītājs prof. Aivars Lejnieks pateicas nodibinājuma Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds izpilddirektoram Normundam Beļskim, SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca Sabiedrisko attiecību daļas komunikācijas speciālistam Mārtiņam Vilcānam par atbalstu un olimpiādes diplomu sagatavošanu, docentei Larisai Umnovai, RSU rezidentiem Lindai Kundziņai (īpaši par olimpiādes vadīšanu), Irinai Rudakai, Ļubovai Blumbergai, Evijai Knokai un Valdim Ģībietim par olimpiādes organizēšanu un veiksmīgu norisi, olimpiādes vērtēšanas komisijas locekļiem prof. Oskaram Kalējam, prof. Andrejam Kalvelim, olimpiādes viesiem asoc. profesorei Mārītei Antrai Ozoliņai un asoc. profesoram Jānim Raibartam par darbu vērtēšanas komisijā un dalību diskusijā.

Iekšķīgo slimību katedra apsveic olimpiādes uzvarētājus un pateicas visiem par piedalīšanos!

Uz tikšanos olimpiādē Zelta stetoskops 2019. gada maijā!