Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība

Ceturtdien, 21. novembrī, notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulce, kas ir LZA augstākais lēmējorgāns. Tās laikā, aizklāti balsojot, tika ievēlēti jaunie akadēmijas locekļi. Par vienu no divpadsmit korespondētājlocekļiem tika ievēlēta Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Oftalmoloģijas katedras vadītāja profesore Guna Laganovksa.

 

paula_stradina_balva_rsu_gunai_laganovskai01-lead_0.jpg

Par korespondētājlocekļiem ievēlē Latvijā kādā zinātnes nozarē autoritāti ieguvušus zinātniekus, kuri spēj kvalificēti pārstāvēt attiecīgo zinātnes nozari, ekspertēt zinātniskos darbus un savai specializācijai atbilstošos zinātniskos virzienus.

Latvijas Zinātņu akadēmijas sastāvu veido īstenie locekļi (akadēmiķi), goda locekļi, korespondētājlocekļi un ārzemju locekļi. To skaitu, kandidātu izvirzīšanas un apspriešanas kārtību zinātniskā sabiedrībā, kā arī ievēlēšanas kārtību nosaka LZA statūti.