Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Doktorantiem
Studentiem

Ja skolēns bieži uzdod jautājumus, uz kuriem nav precīzas atbildes, tad, iespējams, šis bērns būtu jāvirza uz zinātni, jo zinātnieka dzinējspēks ir ziņkāre, jautājumu uzdošana un iepriekš nezināmu atbilžu meklēšana. Tā uzskata Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas fakultātes profesore, Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja Maija Dambrova.

Profesores vērtējums ir balstīts uz objektīvu un daudzpusēju pieredzi, kurā, no vienas puses, iekļaujas ilggadējas docētājas redzējums, bet, no otras puses, – vadošas OSI laboratorijas vadītājas pieredze. OSI ir RSU studentu un doktorantu darba devējs, tādēļ profesore smejoties stāsta, ka dažkārt grūti atšķirt, kurā brīdī viņa pārstāv RSU un kurā – darba devēju. Pretrunas tajā nav, jo gan universitātei, gan darba devējiem ir kopējs mērķis – augsti kvalificēti RSU absolventi, kas kā izcili speciālisti vairo sava nākamā darba devēja panākumus un kopumā sekmē Latvijas tautsaimniecību.

Kas strādā OSI?

Profesore M. Dambrova stāsta, lai nokļūtu darbā OSI ir nepieciešama uzstājība, izcilība un nekaunība, un grūti pateikt, kura īpašība dominē. Jau pirmajā kursā RSU Farmācijas fakultātes studenti ekskursijā apmeklē institūtu, kur uzzina par darba uzdevumiem un iespējām. Pēc tam lekciju laikā vai elektroniski tie studenti, kuriem šī ekskursija ir atstājusi iespaidu un kuros, iespējams, ir kāds zinātnieka īpašais nervs, uzdod jautājumus, interesējas par prakses vai darba iespējām. Profesore stāsta, ka pēc studijām RSU doktorantūrā OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā zinātnisko karjeru ir turpinājuši farmācijas zinātņu doktori Jānis Kūka, Elīna Makarova, Marina Makrecka-Kūka, Edijs Vāvers, kā arī šobrīd promocijas darbus izstrādā jauni doktoranti. Kā jebkura nozīmīga darba vieta arī OSI piedāvā darba iespējas tikai labākajiem, tādēļ ambicioziem jaunajiem pētniekiem no RSU Farmācijas fakultātes tā ir viena no karjeras iespējām.

OSI ir kā sadarbības centrā. Praksē vai patstāvīgā darbā tajā nokļūst izcili RSU studenti un doktoranti, kuri izstrādā medikamentus, pēc privātā sadarbības partnera pasūtījuma. Piemēram, Latvijā nozīmīgs privātais partneris ir a/s Grindeks, pēc kura pasūtījuma OSI pētnieki, kas ir arī RSU doktoranti, laboratorijā pēta jaunas sirds un asinsvadu saslimšanu ārstēšanai paredzētas zāļu kandidātvielas. Tātad OSI ir kā akadēmiska zinātniska institūcija, kur var iegūt pieredzi sadarbībai ar farmācijas institūciju.

osi_1.jpg

Akadēmiskā vide un industrija. Kopējais un atšķirīgais

Profesore M. Dambrova raksturo atšķirību, kāda ir strādājot ar privāto partneri vai balstoties uz grantu konkursā apstiprinātu projektu. Akadēmiskajā vidē pētnieki, saņemot grantus, var stabili īstenot projektu vairākus gadus, taču industrijai ir nepieciešami ātri lēmumi, un projekti, kas kļūst neperspektīvi, tiek strauji slēgti. Akadēmiskajā vidē svarīga ir atklātība, dalīšanās ar rezultātiem un to publiskošana, turpretī industrijā tie pamatā ir konfidenciāli, un plašākas publikācijas bieži netiek pieļautas, jo uzņēmumu vidū ir konkurences cīņa.

RSU būs sava mācību laboratorija un gatavo zāļu formu laboratorija pētniekiem, kas būs viena no apjomīgākajām un tehniski sarežģītākajām ēkām universitātes vēsturē. Profesore M. Dambrova uzskata, ka svarīgi būtu, lai RSU jaunās laboratorijas un OSI pētnieki veiksmīgi viens otru papildinātu un sadarbotos projektu izpildē.

Mūsdienās spēks ir multidisciplinaritātei, tādēļ profesore savu maģistra grādu bioloģijā un Upsalas Universitātē iegūto doktora grādu farmaceitiskajās biozinātnēs ir papildinājusi ar maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Tas noder strādājot OSI, kur uz procesiem jāskatās ne tikai ar zinātnieka, bet arī uzņēmēja acīm.

osi_2.jpg

osi_3.jpg