Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

No 2022. gada 25. līdz 27. aprīlim projekta Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim vadītāja Dzintra Atstāja un pētniece Līga Avena bija vizītē Izraēlā.

25. aprīlī Līga Avena un Dzintra Atstāja tikās ar vēstnieci, ģenerālmaj. Matan Vilnai (Ķīnas Starptautiskās universitātes Izraēlā prezidente), prof. Gadi Ravid (Ķīnas Starptautiskās universitātes Izraēlā viceprezidents akadēmiskajās lietās) un Netanel Vaknin (Ķīnas Starptautiskās universitātes Izraēlā viceprezidents), lai apspriestu iespējamo partnerību programmā Apvārsnis 2020 "Horizon-CL3-2022-DRS-01-01: Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency”. Plānotās aktivitātes projekta “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” (lzp-2020/1-0062) ietver daudzfunkcionāla, inovatīva, starpdisciplināra mācību centra izveidošanu fiziskai un psihoemocionālai apmācībai nestandarta / ārkārtas apstākļos personālam, kas nodrošina valsts drošību un civilo aizsardzību, minēto nozaru studentiem utt., kā arī sabiedrības izglītošana reaģēšanai ārkārtas situācijās. Pušu tikšanās laikā tika secināts ne tikai tas, ka ir daudz sadarbības iespēju starp Latviju un Izraēlu, tajā skaitā pieredzes apmaiņa, bet arī perspektīva sadarbība starp Ķīnas Starptautisko universitāti Izraēlā un Rīgas Stradiņa universitāti izglītības jomā.

qhc_projekts_25.04.2022_1.jpg

qhc_projekts_25.04.2022_2.jpg

26. aprīlī abas RSU pētnieces tikās ar prof. Nomi Dickman (Izglītības novērtēšanas un attīstības nodaļas vadītājs Bar-Ilan universitātē Izraēlā), lai apspriestu un gūtu priekšstatu par jaunām izglītības metodēm, kas jau tiek izmantotas Izraēlā un kas varētu būt pielāgojamas jaunajā studiju programmā kā projekta “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” (lzp-2020/1-0062) rezultāti. Projekta pilotideja ietver daudzfunkcionāla, inovatīva, starpdisciplināra mācību centra izveidošanu fiziskai un psihoemocionālai apmācībai nestandarta / ārkārtas apstākļos personālam, kas nodrošina iekšzemes drošību un civilo aizsardzību, minēto jomu studentiem u. c., kā arī sabiedrības izglītošanu ārkārtas situācijās.

qhc_projekts_26.04.2022_1.jpg

qhc_projekts_26.04.2022_03.jpg

27. aprīlī Līga Avena un Dzintra Atstāja tikās ar dr. Baha Zoabi (Izraēlas Al-Qasemi akadēmiskās koledžas rektors) un Avi Shalev Elkasami, lai apspriestu iespējamo partnerību programmā Apvārsnis 2020 "Horizon-CL3-2022-DRS-01-01: Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency". Projekts “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” (lzp-2020/1-0062) ietver daudzfunkcionāla, inovatīva, starpdisciplināra mācību centra izveidošanu fiziskai un psihoemocionālai apmācībai nestandarta / krīzes situācijās personālam, kas nodrošina iekšzemes drošību un civilo aizsardzību, minēto nozaru studentiem u. c., kā arī sabiedrības izglītošanu ārkārtas situācijās. Tika arī apspriestas aktualitātes civilajā aizsardzībā un iekšzemes drošībā Izraēlā, ko varētu pielāgot izmēģinājuma projekta ietvaros. Puses vienojās par nākamo tikšanos, kad plānots apmeklēt Izraēlas spēka un labklājības centru Ramlas (Ramlle) reģionālās aizsardzības pavēlniecība.

qhc_projekts_27.04.2022_1.jpg

qhc_projekts_27.04.2022_2.jpg