Pārlekt uz galveno saturu
PVO

Pieņemot Eiropas veselības un labklājības politikas stratēģiju Veselība 2020 (Health) un ANO 2030 Ilgtspējīgas attīstības programmu (Agenda for Sustainable Development), valstis ir apņēmušās uzlabot labklājību un veselību, samazinot nevienlīdzību un uzlabojot dzimumu līdztiesību. PVO Eiropas reģiona dalībvalstis apstiprināja savu apņemšanos 2016. gadā, pieņemot Sieviešu veselības un labklājības stratēģiju (Strategy on Women’s Health and Well-being).

Ziņojums:

  • piedāvā epidemioloģisko pārskatu par vīriešu veselību reģionā;
  • izskata dzimumu, sociālo un ekonomisko, kultūras un vides faktorus, kas veicina vīriešu veselību un labklājību;
  • uzlabo izpratni par to, kā dzimumu normas un lomas ietekmē veselības sistēmas atbilstību vīriešu vajadzībām;
  • sniedz pierādījumus par darbībām, kas ir nepieciešamas, vīriešu iesaistei dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, pārskatot aprūpes izmaksas un gadījumus, kad par to nav jāmaksā;
  • vardarbība pret sievietēm un atbildības veicināšana par reproduktīvo veselību;
  • nosaka pārvaldības mehānismus, kas ir nepieciešami vīriešu veselības un labklājības uzlabošanai, un vienlaikus veicina dzimumu līdztiesību.

Vairāk par šo tēmu:

The health and well-being of men in the WHO European Region: better health through a gender approach