Pārlekt uz galveno saturu
PVO

2020. gada 30. janvārī PVO ģenerāldirektors saskaņā ar Starptautiskajiem noteikumiem par veselības aizsardzību sasauca jau otro ārkārtas komitejas sanāksmi par jaunā koronavīrusa uzliesmojumu 2019. gadā Ķīnas Tautas Republikā.

Komitejas uzdevums ir sniegt padomus ģenerāldirektoram, kurš pieņem galīgo lēmumu par starptautiskās sabiedrības veselības ārkārtas situācijas noteikšanu. Komiteja arī sniedz konsultācijas sabiedrības veselības jomā vai iesaka oficiālus pagaidu ieteikumus pēc vajadzības.

Ķīnas Tautas Republikas Veselības ministrijas pārstāvji ziņoja par pašreizējo situāciju un veiktajiem sabiedrības veselības aizsardzības pasākumiem. Šobrīd visā valstī ir 7711 apstiprināti un 12167 aizdomīgi gadījumi. No apstiprinātajiem gadījumiem 1370 ir smagi un 170 cilvēki gājuši bojā. 124 cilvēki ir atveseļojušies un ir izrakstīti no slimnīcas.

PVO sekretariāts sniedza pārskatu par situāciju citās valstīs – 18 valstīs ir 83 saslimšanas gadījumi. Viens no šiem gadījumiem ir smags, bet nāves gadījumi nav bijuši.

Komiteja uzskata, ka joprojām ir iespējams pārtraukt vīrusa izplatību ar nosacījumu, ka valstis ievieš stingrus pasākumus slimību savlaicīgai atklāšanai, izolēšanai un ārstēšanai, kontaktu izsekošanai un sociālās nošķiršanas pasākumu veicināšanai atbilstoši riskam. Ir svarīgi atzīmēt, ka situācija turpina attīstīties, tāpat kā stratēģiskie mērķi un pasākumi infekcijas izplatības novēršanai un samazināšanai. Komiteja piekrita, ka uzliesmojums tagad atbilst kritērijiem, kas noteikti starptautiskās sabiedrības veselības ārkārtas situācijā, un ierosināja šādus ieteikumus izdot kā pagaidu ieteikumus.

Komiteja uzsvēra, ka ārkārtas situācijas pasludināšana ir jāuztver kā atbalsts un atzinība Ķīnai, tās iedzīvotājiem, un pasākumi, ko Ķīna ir veikusi šī uzliesmojuma priekšā, ir pārskatāmi un, jācer, veiksmīgi. Ņemot vērā vajadzību pēc globālas solidaritātes, komiteja uzskata, ka ir nepieciešami globāli koordinēti centieni, lai uzlabotu sagatavotību citos pasaules reģionos, kam varētu būt nepieciešams papildu atbalsts.

PVO sniegtos ieteikumus lasiet šeit:

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)